banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Wat is composteerbaar?

Deze tabel geeft een overzicht van de materialen die u kunt composteren en de materialen die u beter niet composteert. Meer toelichting vindt u in de Vlaco-detaillijst onderaan deze pagina.

tabel wat wel en niet 

ok compost home label

Ook materialen met het 'OK compost home' logo mag u thuis composteren.

Hieronder vindt u de zgn. Vlaco-detaillijst. In deze gedetailleerde lijst zijn ‘alle’ al dan niet composteerbare tuin- en keukenresten opgesomd, en voorzien van alle noodzakelijke uitleg inzake composteerbaarheid, samenstelling, rol bij de compostering ...

Deze detaillijst moet u zien als een uitdetaillering van de pragmatische oplijstingen die u aantreft in compostbrochures (van bv. intercommunales, gemeentes …), in composteerpublicaties (in bv. de boekhandel), in de VLACO-infosessies … De meeste bestaande oplijstingen zijn tweeledig (composteerbaar of niet-composteerbaar) en zijn (bewust) eerder summier gehouden om de composteerbaarheid inzichtelijk te maken voor de geïnteresseerde leek.

Composteerbaarheid is in de praktijk echter niet steeds een zwart-wit-kwestie, maar eerder een verhaal met veel grijstinten en heel wat nuances afhankelijk van de plaats en de periode waarin wordt gecomposteerd. Vandaar dus deze detaillijst ...

Dé VLACO-detaillijst: uw meest complete houvast bij het thuiscomposteren.