banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

DuPoCo Onderzoek naar duurzame potgrond

“Ontwikkeling van een duurzaam potgrondmengsel op basis van groencompost en (lokaal beschikbare en geproduceerde) secundaire grondstoffen”

Het onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en duurzame universele potgrond die in tuincentra, winkelketens en bij particulieren gebruikt wordt.

De insteek is enerzijds alternatieve lokaal beschikbare en geproduceerde duurzame grondstoffen, waaronder groencompost, te identificeren, te karakteriseren en te evalueren op hun toepasbaarheid in de potgrondproductie, mogelijk ter vervanging van veen. Anderzijds zal een praktisch haalbare kwaliteitsopvolging en ‐normering in het kader van een integrale ketenbewaking worden ontwikkeld voor zowel de grondstoffen als de potgrondmengsels, bestemd voor de hobbymarkt.

DuPoCo sluit perfect aan bij de Vlaamse beleidsnota leefmilieu en natuur 2009‐2014 van Vlaams minister Joke Schauvliege: een duurzaam materialenbeleid met een eco‐efficiënte productie en een maximale recyclage van secundaire grondstoffen, zodat grondstof‐, energie‐ en materiaalgebruik zo laag mogelijk zijn. DuPoCo draagt bij tot een efficiënt draaiende kringloopeconomie.

Het totale onderzoek bestaat uit volgende pijlers: literatuurstudie en kenniswerving , proefopzet, de vertaling naar de praktijk met kosten‐batenanalyse en onderzoek naar de manier van in de markt zetten (marketing, sensibilisering).

In de literatuurstudie zal een identificatie en inventarisatie van lokaal geproduceerde en beschikbare grondstoffen, de samenstelling van bestaande secundaire grondstoffen en potgrondmengsels, mengverhouding, duurzaamheid, onderzocht worden.

In de proefopzet testen bepalen we de teelt – en productietechnische haalbaarheid van verschillende alternatieve duurzame potgrondmengsels in de praktijk en deze zullen op hun intrinsieke kwaliteitskenmerken en op hun invloed op de kwaliteit van de planten beoordeeld worden. Belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de grondstoffen en substraten zijn de chemische en fysische stabiliteit, de vaak wisselende samenstelling van de secundaire grondstoffen en de hoeveelheid waterbuffer (shelf life in de keten).

We beoordelen daarbij op fysische/chemische kwaliteit maar ook op commerciële kwaliteit (van zowel de potgrond als de plant in de pot).

Uit de resultaten zullen we een referentiekader ontwikkelen dat normen en waarden biedt voor de grondstoffen en het potgrondmengsel.

Op basis van de productie‐ en teelttechnische resultaten zal een kosten‐batenanalyse uitgevoerd worden en zal de commerciële haalbaarheid van een duurzaam potgrondmengsel op basis van groencompost en lokaal beschikbare en geproduceerde secundaire grondstoffen bepaald worden.

Door diverse stakeholders (leveranciers, fabrikanten, eindgebruikers, onderzoeksinstellingen) te betrekken, beschikken we over een breed kennisveld zodat dit onderzoek leidt tot een breed draagvlak voor de toepassing van de resultaten in de commerciële praktijk.

 

Partners in het project: