banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Andere kringlooptechnieken

 

Als kenniscentrum van de Biologische Kringloop omvat de thematiek van Vlaco een brede waaier aan onderwerpen.  De thema’s waarover Vlaco communiceert passen binnen of zijn koppelbaar aan de Biologische Kringloop.  De belangrijkste hierbij zijn - zoals reeds aangehaald: Voedselverlies, Grasbeheer, Snoeihoutverwerking, Vaste planten,  Kippen houden, Thuiscomposteren / Compostgebruik , … 

Andere onderwerpen die passen binnen de biologische kringloop, en op één of andere manier wel te linken  zijn o.a.

 • insectenhotels, 
 • mulchen, 
 • ergonomie in de kringlooptuin, 
 • onderhoud tuinmaterialen, 
 • soorten organische meststoffen, 
 • stadstuinieren, 
 • m²- tuinieren, 
 • volkstuinen, 
 • moestuinieren, 
 • wijkcomposteren, 
 • composteren met kinderen, 
 • belang biologische kringloop in de milieuproblematiek, 
 • professionele gebruikers, 
 • vergistingsproducten, 
 • duurzame potgrond 
 • …

 

Ook inzake deze 'neventhema's' heeft Vlaco een ruim lesaanbod beschikbaar.