banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Grasbeheer

Gazon

Het gazon is niet weg te denken uit de Vlaamse tuinen.
Op adem komen, rusten, ravotten, verpozen, genieten, lezen, feesten, ... het gazon is hiertoe de uitgelezen plek. Een mooi gazon is de trots van uw tuin, maar ... het vergt veel werk en levert veel resten op.
Wist u dat grasmaaien de meest tijdrovende bezigheid is in de tuin? Geen enkel ander deel van de tuin vraagt wekelijks, zeven maanden lang om aandacht.
Hieronder geven we u enkele tips voor een sterk gazon dat minder rest oplevert.

Gazonaanleg

Geef uw gazon de juiste start en zorg voor een vruchtbare luchtige bodem waar de grasplantjes alle kansen krijgen om een krachtig wortelgestel te ontwikkelen. Werk bij de aanleg 35 tot 45 l compost per m², 10 tot 30 cm diep in.

Gazononderhoud

Gebruik traagwerkende organische meststoffen met een laag stikstofgehalte want stikstof zorgt voor een groeispurt wat weer aanleiding geeft tot meer grasmaaisel. Strooi 3 tot 4 l gezeefde compost per m² (laagje van ongeveer 0.5 cm) in het najaar over het gazon. Maai niet korter dan 4 cm en maai telkens 1/3 van de lengte af.

Minder begieten

Stimuleert de wortels om op zoek te gaan naar water. De plant krijgt een beter ontwikkeld wortelgestel en het gazon blijft langer groen bij droogte.

Mulchmaaien

Een mulchmaaier versnippert de gemaaide grassprietjes en blaast deze opnieuw tussen de grasmat. Het maaisel verteert ter plaatse en geeft zijn voedingsstoffen terug aan de bodem. Met een mulchmaaier hebt u geen maaisel meer.

Traaggroeiend gras

Door voor een traaggroeiend mengsel te kiezen, kunt u de hoeveelheid grasmaaisel met de helft verminderen. Het is aan te raden om met de aanleg van traaggroeiend gras te starten in het najaar wanneer er minder concurrentie is van onkruiden.

Grasmaaisel verwerken

 

Mulchen

 

Mulchen is het bedekt houden van de bodem met een laag organisch materiaal in dit geval grasmaaisel. De bodem bedekken is waar de natuur naar streeft. Een kale bodem zal zonder ingrijpen volgroeien met ‘onkruiden’. Hou de bodem afgeschermd van het licht en onkruid krijgt geen kans.Het beschermt de bodem tegen slagregen, zonnestralen en uitdrogende wind. Een mulchlaag stimuleert ook het bodemleven: de afbraakorganismen verteren de mulchlaag met een kruimelige bodem als resultaat.

Composteren

Grasmaaisel verteert snel. Er ontstaat zeer snel warmteontwikkeling, gevolgd door samenklitting en zuurstofgebrek wat leidt tot geurhinder en stilvallen van het composteringsproces. Voorkom dit door voldoende luchtig structuurmateriaal zoals houtsnippers, takjes, bladeren ... van bij het begin van het proces toe te voegen.

Alternatieven voor gazon

Bollengrasland

Een gazon vol bloembollen geeft uw tuin prachtige kleurschakeringen vroeg in het voorjaar. En u stelt de eerste maaibeurt uit.

Hoog gras

Hebt u voldoende ruimte, laat dan delen van het gras waar u niet op loopt, uitgroeien tot hooilandje. Een hooiland vraagt jaarlijks slechts twee maaibeurten.

Bodembedekkers

Hebt u delen van het gazon dat u niet betreedt? Een schaduwkant waar het gras slecht groeit of moeilijk bereikbaar is met de grasmaaier?
Kies dan voor vlakken met bodembedekkers. Een dichtgroeiende bodembedekker geeft onkruid geen kans. Dit deel van de tuin vraagt  uiteindelijk nog weinig onderhoud en levert weinig resten op.

Bloemenweide

Een bloemenweide bestaat uit doorlevende bloeiende planten en is enkel geschikt voor een schrale grond. Een bloemenweide maait u eenmaal of twee maal per jaar. Eind juni, begin juli, als de bloemen uitgebloeid zijn en eind september, begin oktober. De hoeveelheid maaisel die u verzamelt, is aanzienlijk minder dan bij een gazon.