banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Huisvesting

HUISVESTING

Het kippenhok

 • Droog en goed geventileerd
 • Tochtvrij:
 • beter een ‘open’ hok (3 zijden dicht, één zijde  helemaal open) dan tochtig hok
 • 4 à 5 hennen per m2
 • Weinig plaats?

Zet hok van de grond à onderaan plaats voor zandbak

Zitstokken:

 • Zo hoog mogelijk
 • 5 à 6 kippen per lopende meter
 • Vierkant met afgeronde hoeken, niet rond
 • Breedte aanpassen aan formaat kippenpoot

 

  Legnesten:

 

 • Op rustige plek
 • Beetje donker
 • Niet onder zitstok !
 • Aangepast aan formaat kip
 • Basis van gehakt stro, hooi, vlas of hennepvezels …
 • Strooisel tegen ongedierte: boerenwormkruid, varens, tabaksbladeren
 • Kunststofnesten:
  • gemakkelijk schoon te maken
  • geen onderkomen voor rode vogelmijt
  • maak bovenaan gaatjes voor ventilatie
 • Strooisellaag:
  • Stro -  houtkrullen – vlas – hennep - …
  • Maakt schoonmaken gemakkelijk: opname mest

 

De uitloop

    • Zo ruim mogelijk
     • Minstens 3 m2 per kip
     • Liefst met gras
     • Indien mogelijk 2 delen voor omweiden
    • Goede drainage
     • Voorkom modderpoelen en geur:
      • Dek bodem af met fijnmazig kippengaas
      • Daarop dikke laag houtsnippers
    • Zorg voor schaduw (struik, boom, haag)
    • Kippen hebben licht en zon nodig (zonnebad)
    • Altijd droge zandbak:
     • Kippen nemen regelmatig zandbad tegen parasieten

Goede afsluiting:

    • Bijhouden kippen
    • Tegen indringers:
    • Grote vogels:
    • Kraaien, gaaien, eksters: lusten eieren en kuikens:
     • Kleinmazige draad gebruiken
     • Ook bovenzijde afsluiten
     • Egel: is uit op eieren
      • Gebruik onderaan kleinmazig gaas
      • Kippennesten op verhoog
      • Vos:
       • Op 1,50 m: omheining maakt hoek van 30° naar buiten (40cm)
       • Omheining 50 cm in de grond
       • Omheen 50 cm verharde oppervlakte of horizontaal draad inwerken
       • ‘s nachts opsluiten volstaat niet! In de winter komt de vos, uit nood, ook overdag.