banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Uitdiepsessie

Volgde u reeds een updatesessie of de 3-delige infosessie 'Thuiscomposteren in de kringlooptuin' of een andere infosessie rond de Biologische Kringloop ...?  Maar krijgt u er niet genoeg van, of wil u gewoon veel dieper ingaan op de thema's van de 'Biologische Kringloop'.  Dan kan u een uitdiepsessie volgen. 

Tijdens een uitdiepsessie (6 lesmomenten in totaal) gaan we verder in op:

 • wat aangeleerd werd tijdens de compostcursus;
 • de eigen ervaring van de deelnemers inzake de Biologische Kringloop
 • hun ervaring als kringloopkracht;
 • de informatie uit de Vlaco-brochures.
  En leggen we de nadruk op:
 • de interactie tussen lesgever en deelnemers en tussen de deelnemers onderling;
 • het uitdiepen van de opgedane kennis;
 • de overdracht van nieuwe kennis;
 • hun taak als vrijwilliger;
 • het gebruik van bestaand didactisch materiaal.

Les 1 : Verwelkoming en kennismaking

U maakt kennis met Vlaco vzw, de intercommunale en de andere deelnemers. Na een korte opfrissing over composteren in vaten en in bakken delen we ervaringen over het thuiscomposteren. Op een interactieve manier zoeken we meer informatie en gaan we dieper in op het composteringsproces. Praktische afspraken voor de volgende sessies worden gemaakt.

Les 2 : Composteren in de grote kringloop

In deze sessie gaan we dieper in op het composteren en compostgebruik in het kader van de kleine en grote materialenkringloop. Hoe beantwoordt u vaakgestelde vragen, hoe praat u voor een kleine groep? 

Les 3 : Compost en kwaliteit

U maakt kennis met de verschillende soorten compost en leert de kwaliteit van compost te beoordelen. 

Les 4 : De biologische kringloop

De verschillende thema's van de biologische kringloop komen aan bod (o.a. vaste planten, grasbeheer, snoeihoutbeheer, kippen houden, voedselverlies beperken ...). U bereidt een thema voor en bespreekt het met de groep. Samen maak je het verhaal en leer je informatie overbrengen.

Les 5 : Dagsessie in Comité Jean Pain (verplichte aanwezigheid)

Tijdens deze sessie krijgt u een uitgebreide rondleiding en steekt u zelf de handen uit de mouwen.

Les 6 : Wat houdt het engagement van een actieve kringloopkracht in?

Hoe zit de kringloopwerking in uw gemeente in elkaar? Wat zijn de mogelijke taken? Hoe ondersteunt de gemeente deze werking? Evaluatie van de lessen.

 

Als u de uitdiepsessie goed voltooid hebt, dan krijgt u een getuigschrift.

Informeer bij uw intercommunale of milieuambtenaar/duurzaamheidsambtenaar voor data van een uitdiepsessie in uw regio.