banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Tip van de kringloopkracht

In Vlaanderen zijn zo'n 3.000 compostmeesters actief. Compostmeesters zijn vrijwilligers die opgeleid zijn (door Vlaco) in de kunst van het kringlooptuinieren.

Zij staan hun gemeente bij in de algemene promotie van afvalarm omgaan met de tuin. Voor de compostmeesters is de tuin hun lust en leven en thuiscomposteren is hun tweede natuur. De compostmeester is dus de ervaringsdeskundige bij uitstek en kan u helpen met allerlei weetjes. Zo geniet u nog meer van uw tuin!

Vanaf 2013 zullen de compostmeesterwerkingen in Vlaanderen uitgebouwd worden tot zgn. Kringloopwerkingen, bestaande uit Kringloopkrachten. Kringloopkrachten zijn vrijwillgers (compostmeesters maar ook andere) die een specifieke toelichting hebben gekregen omtrent hun specifieke rol binnen de biologische kringloop in Vlaanderen.

De compostmeesters / kringloopkrachten kan u contacteren via uw gemeente. Vraag ernaar bij uw milieu- of duurzaamheidsambtenaar.