De Standaard - themabijlage MVO

Vlaanderen bezit een schat aan grondstoffen. Jammer genoeg worden organische reststromen nog te vaak beschouwd als onbruikbare afvalstoffen. Selectief ingezameld, vormen ze nochtans de bouwstenen voor waardevolle toepassingen.

"Men gaat de afvalstromen lokaal en duurzaam verwerken tot bodemverbeteraars en meststoffen die de bodemgezondheid en plantangroei bevorderen."