banner-compostgebruik-2 banner-compostgebruik-3 banner-compostgebruik-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Optimalisering compostering

In de cradle-to-cradle visie zijn afvalstoffen waardevolle grondstoffen, die duurzaam worden verwerkt en kwaliteitsvol worden toegepast. We willen ook in de toekomst de hoge kwaliteitsnormen voor compost kunnen blijven garanderen. De voordelen van compost zijn legio en compost kan in belangrijke mate schaarse en eindige primaire grondstoffen als bijvoorbeeld turf op een duurzame manier vervangen.

Dat neemt niet weg dat de compostsector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Enerzijds is er dus genoeg structuurmateriaal nodig om een effectief composteringsproces en een kwaliteitsvolle compost te bekomen. Anderzijds dienen de verschillende composteringssites ook economisch rendabel te zijn. Om deze twee zaken naast elkaar te optimaliseren is ervaring en kennis van het composteringsproces noodzakelijk. Een deel van het houtig materiaal kan naar energiewinning gaan, iets wat momenteel wettelijk niet kan in Vlaanderen gezien het verbrandingsverbod. Om de voorwaarden waaronder afwijking van het verbrandingsverbod mogelijk zijn, vast te kunnen leggen, deed Vlaco een studie naar de optimalisering compostering. Kwaliteitsvol composteren met minder structuurmateriaal is mogelijk. Voor de groencompostering blijkt dat het verminderen van de hoeveelheid structuurmateriaal tot 30 à 35% van de input of enkel composteren van de fractie kleiner dan20 mmheeft bij een intensieve groencompostering geen invloed op het organische stofgehalte in de compost, op de stabiliteit of op de duur van het composteerproces.

groenafval