banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Eindproducten

De recyclage van de organisch-biologische afvalstoffen is pas zinvol als de eindproducten nuttig gebruikt kunnen worden. En daarbij is het belangrijk dat we:

 • de kwaliteit van de producten kennen en garanderen. Dit gebeurt via de integrale kwaliteitsopvolging door Vlaco. Deze bestaat uit controles op de aanvoer van inputstromen, het proces, de eindproductkwaliteit en de duurzame toepassing. Deze kwaliteitsopvolging draagt bij tot het positief imago van het eindproduct.
 • de toepassingsmogelijkheden aantonen. Het onderzoeksprogramma van Vlaco vzw onderzoekt de mogelijkheden, de voordelen en de eigenschappen van elk product. 

Productkennis is meer dan een analyseresultaat van de producten. Verkopers moeten informatie kunnen geven over de beschikbaarheid van de nutriënten, de stabiliteit van de koolstof, de voordelen ten opzichte van alternatieven, …

Vlaco vzw ondersteunt de producenten daarbij via haar onderzoeksprogramma. Voor gft- en groencompost bouwden we de afgelopen 19 jaar een gamma van onderzoeken uit. Ook onderzoeken met andere eindproducten (digestaat, biothermische gedroogde oba-mest, thermisch gedroogd digestaat, …) zijn opgestart.

Hier vindt u onderzoeksresultaten en informatie over de mogelijke eindproducten in de materialenkringloop van organisch-biologisch afval.

 

Naamgeving producten

 • groencompost
 • gft-compost
 • gft-compost van vergisting met nacompostering
 • digestaat
 • dunne fractie digestaat
 • dikke fractie digestaat
 • effluent na biologische zuivering van dunne fractie digestaat
 • concentraat na filtratie dunne fractie digestaat
 • thermisch gedroogd digestaat
 • biothermisch gedroogde OBA-mest
 • biothermisch gedroogd organisch bodemverbeterend middel

 

Producten

Vlaco-compost is compost die wordt geproduceerd door producenten met een geldig keuringsattest.

Vlaco-label is compost die voldoet aan de normen van het keuringsattest maar ook aan een aantal extra strenge normen van Vlaco.

Vlaco-potgrond is potgrond op basis met een constante samenstelling op basis van Vlaco-compost met Vlaco-label.

Vlaco-digestaat is digestaat geproduceerd door producenten met een geldig keuringsattest.

Vlaco-compost, Vlaco-label, Vlaco-potgrond en Vlaco-digestaat zijn gedeponeerde merken.