banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Economische en Ecologische voordelen van digestaat

In het kader van het EFRO-project graskracht deed Vlaco een inschatting van de voordelen van digestaat. Wat is de waarde van nutriënten in digestaat? Hoeveel broeikasgasemissies kunt u besparen door digestaat ipv kunstmest te gebruiken. Deze antwoorden vindt u in ons nieuw rapport.

Het volledige rapport kan u hier downloaden.