banner-compostgebruik-2 banner-compostgebruik-3 banner-compostgebruik-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Economische en Ecologische voordelen van compost

Vlaco berekende de waarde van compostgebruik. Composteren veroorzaakt een lagere CO2-uitstoot dan verbranding. Niet alleen het proces zelf, maar ook de nuttige toepassing van compost (vermeden emissies ontginning, transport, opbrengen veen, productie en opbrengen kunstmest en vastlegging van CO2 in de bodem) dragen daartoe bij.

Het volledige rapport kan u hier downloaden.

 

Vlaco calculated the value of the use of compost. Composting causes lower CO2-emmissions then combustion. Not only the process itself, but also contribution of the useful application of compost (emissions avoided to exploitation, transport, peat and fertilizer production and fixation of CO2 in the soil).

The complete report can you download here.