banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Verwerkt digestaat in landbouw

De doelstelling van het onderzoeksproject is de bemestingsmogelijkheden van digestaat, compost en gedroogde digestaatkorrel na te gaan in de akkerbouw en dit in vergelijking met drijfmest. In 2010 gebeurde deze proef op aardappelen, variëteit bintje.

aardappel

Op elk veld werden verschillende behandelingen aangelegd met verschillende dosissen van varkensdrijfmest, digestaat, compost, gedroogde digestaatkorrel en kunstmest.

Het gebruik van digestaat, compost of gedroogde digestaatkorrel resulteert in even goede opbrengsten in vergelijking met het gebruik van drijfmest. Er bleek geen verschil te zijn in de opbrengst van de aardappelen tussen de vier objecten. Ook bij de bakkwaliteit waren er geen aantoonbare verschillen.

Bij het onderwatergewicht en de blauwgevoeligheid werden wel significante verschillen gevonden. Na toepassing van drijfmest (object 1) en digestaatkorrels (object 3) lag het onderwatergewicht het hoogst. Dit resulteert tevens in een hogere blauwgevoeligheid. Ook de overige twee objecten hadden een onderwatergewicht dat voldoende hoog lag om aanvaardbaar te zijn voor de industrie.

Uit de knolanalyses na de oogst bleek er geen statistisch significant verschil te zijn tussen de objecten voor wat betreft de totale hoeveelheid stikstof die door de aardappelen werd opgenomen.

In object 4 (compost + digestaat) was het meeste stikstof aanwezig in de knollen in vergelijking met de andere objecten en het minst in object 3 (digestaatkorrels).

Uit de bodemanalyes blijkt dat eind mei het totale minerale stikstofgehalte in de bodem het hoogst is bij object 1 (drijfmest) en het laagst bij object 3 (korrel). De verschillen worden verder in het seizoen steeds kleiner. Bij de oogst is de hoeveelheid minerale stikstof bij alle objecten bijna even laag.

Het hoge stikstofgehalte in het gewas bij object 4 (compost + digestaat) zorgt ervoor dat de stikstofbalans het meest positief is bij dit object. Dit is statistisch significant.

Dit onderzoek is in samenwerking met het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw.

 

U kunt hier de folder over digestaatgebruik binnen het mestdecreet downloaden.