banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

OT-model

Studiebureau 3E heeft OT‐model geoptimaliseerd

De onrendabele topberekening zal een belangrijk onderdeel zijn van het nieuwe ondersteuningsmechanisme.

Op vrijdag 9 maart was Vlaco aanwezig op de stakeholdersvergadering van VEA, waar studiebureau 3E toelichting heeft gegeven bij het OT‐model, oorspronkelijk van ECN/VITO, door 3E geoptimaliseerd.

Het nieuwe model is meer transparant, meer gebruiksvriendelijk en biedt meer variatiemogelijkheden (prijsevoluties, investeringssteun, exploitatiesteun). Het model is downloadbaar op de website van VEA, samen met een handleiding. Op basis van de toelichting van 3E en het tipje van de sluier dat ze hebben opgelicht over het model, lijkt het inderdaad een verbeterde uniforme versie, die ook mogelijkheden biedt om de invloed van variaties na te gaan. VEA roept om het model uit te testen. Opmerkingen kunnen worden overgemaakt tot 30 maart. Indien gewenst en afhankelijk van de vragen en opmerkingen, zal een nieuw stakeholdersoverleg doorgaan op 27 april. Vlaco verzamelt graag uw opmerkingen om ze gezamenlijk over te maken aan VEA.

Onzekere factor voor toekomst hernieuwbare energie is politiek

Het studiebureau 3E heeft de mogelijkheden van het OT-model getoond op het stakeholdersoverleg. VEA geeft aan dat het model de basis zal vormen voor het toekomstige beleid. Over de implementatie zal de politiek echter moeten beslissen. Het model, werking van Observatorium enz. zouden moeten verankerd worden in de wetgeving. Over de modaliteiten is op dit moment nog absoluut geen duidelijkheid.

Ook omtrent het level playing field zou dringend klaarheid moeten worden gebracht. De nieuwe regelgeving zal enkel gelden voor de nieuwe installaties. Maar wat met de bestaande? Velen hebben op dit moment onvoldoende steun om rendabel te kunnen blijven werken.

Ook VEA heeft hier niet de broodnodige antwoorden.

Beheer van OT-model door Observatorium

Het OT-model heeft een beperkte houdbaarheid. Het model is gevoelig voor absolute prijzen van investeringen, energie en brandstof, van RoE (return on equity) en voor prijsevoluties. Om de inputparameters voor het OT-model te bepalen zal beroep worden gedaan op een nog op te richten Observatorium. Bedoeling is dat dit Observatorium de parameters in consensus met de sector zal bepalen.

3E stelt voor om een OT-pad vast te leggen en dat driejaarlijks te herzien. Hierdoor stelt men dat windfallprofits zoveel mogelijk kunnen worden geëlimineerd en dat de ondersteuning van de zogenaamde OPEX-technologieën wordt geoptimaliseerd.

Een goed werkend en objectief Observatorium moet hier zorg voor dragen. Het Observatorium heeft een belangrijk takenpakket in de aanbevelingen van 3E. De werking ervan zal dan ook de nodige middelen vergen, die de politiek moet willen vrijmaken.