banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Onafhankelijke certificering

ECN transparant.png

Vlaco controleert sinds 1992 de bedrijven die organisch-biologische afvalstoffen verwerken tot grondstoffen in of als meststof of bodemverbeterend middel. Deze kwaliteitscontrole resulteert in een keuringsattest

Deze controle is gestoeld op de Vlaamse en Federale wetgeving en is opgebouwd volgens een onafhankelijke en integrale benadering. Door middel van staalnames en intesieve bedrijfsaudits controleren we zowel de bedrijfsvoering, de inputstromen, het verwerkingsproces als het eindproduct.

De kwaliteitseisen zijn opgesteld met als doel om enkel kwaliteitsproducten op de markt te brengen, die nuttig gebruikt kunnen worden als meststof, bodemverbeterend middel of als grondstof voor substraten.

Vlaco werkt enkel met erkend staalnemers, onafhankelijke laboratoria en werkt volgens het Algemeen Reglement van de Certificering. Dit kan u op de OVAM-website downloaden.

Vlaco-certificering is Europees erkend en bezit ECN-QAS-label

Vlaco heeft deze Europese erkenning sinds 2011. Dit betekent dat zowel de certificeringsvereisten voor controleinstellingen enerzijds (Vlaco werkt volgens een methodiek die zeer nauw aansluit bij dit ECN-QAS), als de vereisten voor de compost- en digestaatproducenten anderzijds (het Algemeen Reglement van de Certificering omvat de vereisten voor bedrijven uit het ECN-QAS) zijn conform de vereisten van ECN-QAS-label.

Door te voldoen aan het ECN-QAS voor compost én digestaat, is onze sector klaar om in Europese normering te stappen zonder al te veel aanpassingen.

Wat is een grondstofverklaring?

Voor sommige afvalstoffen, die volgens VLAREMA rechtstreeks (zonder biologische verwerking) op de bodem kunnen worden gebracht, is er geen keuringsattest maar een grondstofverklaring vereist. De procedure voor het verkrijgen van een grondstofverklaring is uitgebreid beschreven in afdeling 2.3. van het VLAREMA. Een grondstofverklaring moet u bij de OVAM via een aangetekend schrijven aanvragen. Hiervoor neemt u contact op met de OVAM.