banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Onafhankelijke certificering

Dit hoofdstuk beschrijft de kwaliteitscontrole bij bedrijven die organisch-biologische afvalstoffen verwerken tot grondstoffen in of als meststof of bodemverbeterend middel.

Hier vindt u alle gegevens over de Certificeringscommissie Meststoffen – Bodemverbeterende Middelen, die toezicht houdt op de certificering en het Algemeen Reglement van de Certificering beheert. Dit Algemeen Reglement kan u op de OVAM-website downloaden.

De voorwaarden tot deelname aan de kwaliteitscontrole, de wettelijke achtergrond, praktische werking, doel en toepassingsgebied, … vindt u onder de rubriek ‘Werkwijze van de certificering’.

U vindt er een lijst met de toegekende certificaten, de bedrijven en de eindproducten waarvoor het certificaat geldt. 

Bij de publicaties vindt u de folder Integrale kwaliteitsopvolging.