banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Certificeringscommissie

Ministrieel besluit

In het Belgisch Staatsblad van publicatiedatum 08.12.2009 is de oprichting en samenstelling van de Certificeringscommissie Meststoffen – Bodemverbeterende Middelen aangekondigd. 

Doel en taken van de Certificeringscommissie

De Certificeringscommissie treedt in het kader van de VLAREA-wetgeving op als onafhankelijke instantie bij de certificeringsactiviteiten van Vlaco vzw. De Certificeringscommissie heeft als taken:

  • beheer van het Algemeen Reglement van de Certificering en goedkeuren van het Kwaliteitshandboek van de certificeringsinstelling (structuur, globale aanpak, checklists en interpretatie door de certificeringsinstelling, productnormen, procedures o.a. voor het afhandelen van non-conformiteiten, wijziging van interne procedures, …);
  • opvolgen van het verlenen, schorsen of intrekken van de keuringsattesten; 
  • behandelen van beroepsprocedures (arbitrage) tegen beslissingen genomen door de certificeringsinstelling die officieel in vraag gesteld worden door de desbetreffende producent; 
  • het geven van advies aan de certificeringsinstelling met betrekking tot de certificeringsactiviteiten. 

 

Het Algemeen Reglement van de Certificering wordt goedgekeurd bij ministerieel besluit en bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De Vlaamse minister bepaalt nadere regels betreffende de taken en de werking van de Certificeringscommissie Meststoffen - Bodemverbeterende Middelen en wijst de leden aan.