banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Samenstelling Certificeringscommissie

De Certificeringscommissie is een onafhankelijk en overkoepelend organisme dat toezicht houdt op de certificering van meststoffen en bodemverbeterende middelen in het kader van de VLAREMA wetgeving.   

De oprichting van de Certificeringscommissie is beschreven in het Wijzigingsbesluit van VLAREMA (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 1.04.2009). De details omtrent de samenstelling en de werking van de Certificeringscommissie zijn vastgelegd bij Ministerieel Besluit. De Minister wijst de leden aan.

Om de onafhankelijkheid te garanderen, is de certificeringscommissie samengesteld uit vertegenwoordigers die de certificering vanuit een verschillend perspectief benaderen. Omwille van de werkbaarheid van de Certificeringscommissie is het aantal vertegenwoordigers beperkt tot acht leden.

Samenstelling van de leden

Twee vertegenwoordigers namens de Vlaamse Overheid

 • te benoemen 

   

 • Kristiaan Van Laecke

  Dhr. Dhr. Kristiaan Van Laecke is doctor in de landbouwwetenschappen en werkt bij het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), waar hij afdelingshoofd is van de eenheid Plant. 


  Twee vertegenwoordigers namens de consumenten/gebruikers

  • Marina Heyvaert 

   Mevr. Marina Heyvaert was Directeur van de Afvalintercommunale IVBO (Brugge). Ze werd door de leden verkozen tot voorzitter van de Certificeringscommissie.

  • Iris Penninckx 

   Mevr. Iris Penninckx werkt op de Studiedienst van Boerenbond, en is als Adviseur Milieubeleid nauw betrokken bij het afvalstoffenbeleid. De landbouwsector is een interessante afzetmarkt voor compost en (verwerkt) digestaat. 

  Twee vertegenwoordigers namens de producenten

  • Peter De Bruyne 

   Dhr. Peter De Bruyne, voormalig afdelingshoofd van de dienst Biologische Afvalstoffen van de OVAM, voert momenteel voor het Studiebureau M-Tech studies uit die gerelateerd zijn aan afvalstoffen en secundaire grondstoffen.

     
  • Philippe Tavernier 

   Dhr. Philippe Tavernier is Directeur Duurzaam Ondernemen van de POM West-Vlaanderen, en is huidig secretaris en mede-oprichter van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Hij is initiatiefnemer en voorzitter van de evaluatiecommissie van het West-Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen. 

  Twee onafhankelijke deskundigen (academische wereld-productanalyse)

  • Christine Vanhoof 

   Mevr. Christine Vanhoof werkt bij VITO op de Afdeling Milieu-analyse en –techniek. Ze is betrokken bij het analytische luik van afvalstoffen / secundaire grondstoffen (Compendium voor Monstername en Analyse) en een aantal onderzoeksopdrachten voor de OVAM.

     
  • Eddy Volckaert 

   Dhr. Eddy Volckaert was tot voor kort Directeur van het PCS (Destelbergen), PCA en PCG (Kruishoutem). Via een GEP-certificaat voor proefwerking is hij vertrouwd met het belang van de certificering. Via de proefcentra is hij betrokken geweest bij proefveldonderzoek met meststoffen en bodemverbeterende middelen zoals compost. Hij werd door de leden verkozen tot ondervoorzitter en auditor van de Certificeringscommissie.