banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Eindproducten

eindpr2.jpg

De eindproducten van de biologische verwerking van organisch-biologisch afval zijn onderverdeeld in verschillende producttypes.

Aspecten die belangrijk zijn voor deze onderverdeling zijn o.a. de specifieke omschrijving, het doorlopen proces, de samenstelling, het uitzicht, de gebruikte inputstromen, de eigenschappen, de gebruikstoepassingen en de kwaliteitsgaranties.

Eindproducten die voor certificering in aanmerking komen

Alle eindproducten die op de bodem terecht komen (als meststof of bodemverbeterend middel) moeten over een keuringsattest te beschikken.

Bij de biologische verwerking van organisch-biologisch afval kunnen tussentijdse producten ontstaan, die niet steeds als meststof of bodemverbeterend middel worden ingezet. Toch is het belangrijk dat ook deze producten worden geanalyseerd om de kwaliteit van de procesvoering te controleren. Het keuringsattest is immers een bedrijfscertificaat, met toepassingsgebied voor een bepaald producttype.

Wanneer u als producent de tussenproducten van de biologische verwerking toch rechtstreeks als meststof of bodemverbeterend middel wil gaan afzetten, zal Vlaco vzw de kwaliteit van deze stromen ook controleren en beoordelen of deze producten een keuringsattest ontvangen.

De verschillende producttypes zijn: 

Compost 

 • groencompost
 • gft-compost
 • gft-compost van vergisting met nacompostering
 • OBA-compost

 

OBA-mest

Digestaat

 • digestaat
 • dunne fractie digestaat
 • dikke fractie digestaat
 • effluent na biologische zuivering van dunne fractie digestaat
 • concentraat na filtratie dunne fractie digestaat
 • thermisch gedroogd digestaat

 

Biologisch behandeld organisch bodemverbeterend middel

 • gecomposteerd organisch bodemverbeterend middel 
 • gedeeltelijk gecomposteerd organisch bodemverbeterend middel
 • (bio)thermisch gedroogd organisch bodemverbeterend middel 

 

Aan de hand van deze criteria bepaalt de certificeringsinstelling het producttype. Dit producttype staat vermeld op het keuringsattest.

Waar vindt u de normen per product?

De normen, kwaliteitsdoelstellingen en hygiënisatievereisten zijn voor elk van de verschillende producten opgenomen in het Algemeen Reglement van de Certificering