banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Stroomschema van de Certificering

De bijhorende figuur (bijlage onderaan de pagina) stelt de verschillende stappen van de certificering voor. Dit is ook volledig toegelicht in het Algemeen Reglement van de Certificering.

Stap 1: Aanvraag door de producent
De certificeringsinstelling evalueert of de aanvraag binnen het toepassingsgebied valt. De producent ontvangt de nodige formulieren voor het opstarten van de certificering.

Stap 2: Uitvoering van pre-audit en eerste staalname door de certificeringsinstelling

Stap 3: Beoordeling van de keuringsactiviteiten (auditbevindingen, analyseresultaten door het labo)

Stap 4: Beslissing over certificering: conform of niet conform, al dan niet met een corrigerend actieplan. In het positieve geval reikt de certificeringinstelling een voorlopig keuringsattest uit. Een voorlopig keuringsattest is in regel geldig voor een periode van 6 maanden.

Stap 5: Tijdens de fase van de voorlopige erkenning worden nieuwe controlemomenten ingelast: bijkomende staalnames, administratieve controles en een initiële bedrijfsaudit.

Stap 6: Beoordeling van de keuringsactiviteiten (auditbevindingen, analyseresultaten door het labo)

Stap 7: Beslissing over certificering: conform of niet conform, al dan niet met een corrigerend actieplan. In het positieve geval reikt de certificeringsinstelling een volwaardig keuringsattest uit. Een volwaardig keuringsattest is in regel geldig voor een periode van 12 maanden.

De producent kan steeds in beroep gaan tegen een beslissing omtrent certificering. De werkwijze voor beroep is toegelicht in het Algemeen Reglement van de Certificering.