banner-professioneleverwerking-1 banner-professioneleverwerking-2 banner-professioneleverwerking-3 banner-professioneleverwerking-4
Meer halen uit de biologische kringloop

Wettelijke reglementering

Indien u als bedrijf zelf van start wilt gaan met composteren moet u enkele wettelijke verplichtingen nakomen. Deze staan opgesomd in de onderstaande documenten.

De particulier kan thuiscomposteren in de tuin. Een bedrijf (ziekenhuis, school, tuinaannemer, ...) dat eigen afval verwerkt op eigen terrein valt niet onder de noemer thuiscomposteren, wijkcompostering, compostpaviljoen of dergelijke.

Hoe professionele verwerking het best in het werk gaat leest u in de Best Beschikbare Technieken van het VITO. Dit BBT-rapport omvat een inventaris van de maatregelen die milieuhinder ten gevolge van de uitbating van composteer- en vergistingsinstallaties voorkomt of beperkt alsook het BBT advies daaromtrent. Dit document kan u hier raadplegen.

Indien u werkt met keukenafval moet u ook rekening houden met de Verordening 1069 met betrekking op dierlijke bijproducten. Informatie en teksten vindt u hier (wat zijn dierlijke bijproducten) en hier (hoe en wat voor een erkenning).

Opgelet, u moet ook voldoen aan enkele verplichtingen in het mestdecreet. MAP 4 is nu in voege. Meer informatie vindt u hier.

U maakt pas kennis met Vlaco op het moment dat u een keuringsattest (KA) nodig heeft (dus u verwerkt organisch-biologisch afval van derden of u gaat compost afzetten naar derden). Bovenop het keuringsattest kan u ook nog het Vlaco-label behalen. Hoe dit in het werk gaat leest u in het hoofdstuk Onafhankelijke Certificering. De kwaliteitsopvolging is niet van achter een bureau. Vlaco heeft reeds 20 jaar ervaring hierin.

 

Alle andere stappen neemt u door met de bevoegde instanties (zie onderstaande documenten) en kan u met vragen bij hen terecht. Contactinformatie en websites vindt u hier

Hoe een bouwvergunning aanvragen?

Hoe milieuvergunning aanvragen?