Thuiscomposteren

Composteren is een biologisch proces waarbij micro-organismen en kleine ongewervelden organische reststoffen onder welbepaalde omstandigheden omzetten tot een stabiel humus- en voedselrijk eindproduct: compost

De kringloop van keuken- en tuinresten sluiten door te composteren.