banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

European Sustainable Phosphorus Conference 2013

European sustainable phosphorus conf 2013.jpg

Datum

woensdag 06 maart 2013

Omschrijving

Informatie en beeldmateriaal: klik hier

Voor een videoverslag van de conferentie : klik hier

European Sustainable Phosphorus Conference 2013: 6- 7 maart Brussel

Voorlopers uit verschillende Europese lidstaten hebben de handen ineen geslagen om ‘The Phosphorus Challenge’ op de (Europese) politieke agenda te krijgen en meer aandacht te creëren voor duurzaam fosfaat management. Daarom wordt op 6 en 7 maart 2013 de eerste Europese conferentie rond duurzaam fosfaatgebruik georganiseerd in Brussel.

De ambitie is het creëren van een duidelijke en consistente wet- en regelgeving, het opzetten van een markt voor gerecycled fosfaat en een duurzamer en efficiënter gebruik van fosfaat. Vlaanderen is, via het Vlaams nutriëntenplatform, mede organisator van deze conferentie. Meer informatie betreffende de registratie, het programma met slottoespraak door de minister-president Kris Peeters, expositieruimte, voorstelling van business cases, kan gevonden worden op onderstaande website:

http://www.phosphorusplatform.org/espc2013.html

Maatschappelijk belang

Nutriënten zoals N, P en K zijn essentieel om de mondiale voedselvoorziening te garanderen. Rekening houdend met de groeiende wereldbevolking, toenemende eiwitrijke diëten en de aanwending van biomassa voor brandstoffen, neemt de vraag naar nutriënten toe. De toenemende vraag veroorzaakt evenwel een druk op de beschikbaarheid en de kostprijs. Dit probleem stelt zich in het bijzonder voor fosfor. De voorraad fosforerts is beperkt en zal binnen afzienbare tijd uitgeput zijn. Daarenboven bevindt 90% van alle reserves zich in vijf landen (vooral VS, China en Marokko), wat aanleiding zal geven tot grote geopolitieke onzekerheid.

Anderzijds is er vandaag in Vlaanderen een grote hoeveelheid aan nutriënten beschikbaar (nutriënten aanwezig in dierlijke mest, organisch biologisch afval, afvalwater, waterzuiveringsslib, etc. ). De behandeling van deze stromen, in hoofdzaak om de milieu-impact te verminderen (o.a. eutrofiëring), brengt evenwel steeds grotere kosten met zich mee. Door het verstandig sluiten van de nutriëntenkringlopen kan Vlaanderen de twee bovenstaande uitdagingen (mondiale schaarste versus lokaal overaanbod) ombuigen tot een opportuniteit en zich manifesteren als koploper binnen deze nieuwe groene sector.

Vlaanderen in Actie

Het toekomstproject van Vlaanderen ‘Vlaanderen in Actie’ heeft als doelstelling om Vlaanderen in 2020 te laten uitmunten als een economische, innovatieve, duurzame en warme samenleving. Een van de speerpunten hierbinnen is duurzaam omgaan met materialen. Vlaanderen heeft al bijzonder veel ervaring met het sorteren, inzamelen en recycleren van materialen en wil nu een stap verder gaan en materialenkringlopen volledig sluiten. Dit moet resulteren in een strategisch voordeel voor Vlaanderen waarvan we de innovatieve knowhow kunnen verzilveren. De domeinen waarop Vlaanderen zich in eerste instantie wil focussen zijn deze waarin Vlaanderen vandaag reeds sterk staat of op korte termijn sterk kan groeien. In het Vlaams Materialenprogramma (http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/ ) werden voor deze domeinen concrete acties geformuleerd. Het efficiënt sluiten van nutriëntenkringlopen is een van de domeinen waar Vlaanderen op korte termijn resultaten wil boeken: “Actie 32: Valorisatie van nutriënten uit reststromen en ‘vermarkting’ van gerecupereerde nutriënten en organische koolstof faciliteren”.

Vlaams Nutriëntenplatform

Voor de coördinatie van bovenstaande actie wordt beroep gedaan op het Vlaams Nutriëntenplatform. In dit platform bundelen ondernemers, overheid & onderzoekers hun krachten om van Vlaanderen een topregio te maken inzake efficiënte nutriëntenvalorisatie. De lange termijndoelstellingen van het nutriëntenoverlegplatform zijn:

• Nutriënten efficiënter aanwenden.

• De in Vlaanderen beschikbare nutriënten maximaal recycleren, met in eerste instantie maximaal hergebruik binnen de Vlaamse economie (zelfvoorzienigheid) en in tweede instantie vermarkten door export van nutriënten.

• Succesvolle Vlaamse kennis en technologie op het gebied van recuperatie en opwerking tot grondstoffen maximaal valoriseren in binnen-en buitenland.

Meer informatie

Het nutriëntenoverlegplatform staat open voor alle organisaties die de noodzaak van een duurzaam nutriëntengebruik inzien en een actieve bijdrage hieraan willen leveren. Voor meer informatie over dit platform en de Europese fosfaatconferentie kunt u steeds contact opnemen met Dirk Halet, de coördinator van het nutriëntenplatform: dh [at] vlakwa [dot] be (tel. 056 24 12 61).

 

Locatie

Square Brussels

Rue Ravensteinstraat 2

1000 Brussel

Belgium

Contact

Email

dh@vlakwa.be

Telefoon

056 24 12 61

Website

www.phosphorusplatform.org.html