banner-algemeen-1 banner-algemeen-2 banner-algemeen-3 banner-algemeen-4 banner-algemeen-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Wat doet Vlaco vzw?

Vlaco behartigt al 20 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (de OVAM en intercommunales) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. In totaal zijn zo’n 70 bedrijven bij Vlaco aangesloten.

Groenafval, gft-afval en organisch-biologisch (bedrijfs)afval zijn waardevolle grondstoffen. Al dan niet gecombineerd met mest en energiegewassen worden deze grondstoffen door onze leden biologisch behandeld via composteren of vergisten. Zo produceren zij compost, digestaat, en dus bodemverbeteraars en organische meststoffen.

Kringlopen doen we samen

Ook particulieren kunnen thuis de biologische kringloop sluiten. Vlaco helpt hen daarbij. Samen met de intercommunales leidt Vlaco vrijwilligers op. Via kringloopteams zetten wij een hele kringloopbeweging in gang.

Kwaliteitsvolle eindproducten slim in de markt zetten

In de professionele kringloop zorgt Vlaco voor de kwaliteitscontrole en integrale ketenbewaking. Vlaco levert keuringsattesten af voor de verwerkte eindproducten. Die krijgen dan het statuut van grondstof. Dit is een verplichting volgens Vlarema-wetgeving, maar geldt ook in een ruimer Europees kader.

Vlaco ondersteunt de afzet van kwaliteitsvolle eindproducten via onderzoek, demonstratieprojecten, communicatiemateriaal en overkoepelende marketingcampagnes.

Meer halen uit biologische kringlopen en zo de ecologische en economische belangen van onze leden en van heel Vlaanderen stimuleren: dat is de corebusiness van Vlaco.

 

 

 

Materialenkringloop

 

Kwaliteitscontrole

In het kader van VLAREMA voert Vlaco vzw kwaliteitscontrole uit bij de biologische verwerkers van organisch-biologisch afval. Door middel van staalnames en bedrijfsaudits controleren we zowel de bedrijfsvoering, de inputstromen, het verwerkingsproces als het eindproduct. We leveren keuringsattesten voor de eindproducten af.

Onderzoek

Vlaco vzw onderzoekt de gebruiksmogelijkheden van de eindproducten. We doen onderzoek naar de bodemverbeterende en erosieremmende eigenschappen, landbouwkundige meerwaarde en ziektewerende kwaliteiten.

Marketing en communicatie

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertalen we in promotie en sensibilisering. Vlaco vzw promoot actief compostgebruik in de land- en tuinbouw, in de (openbare) groensector en bij particuliere tuineigenaars. Hret gebruik van duurzame recyclageproducten is tenslotte het cruciale sluitstuk in de kringloop. We stimuleren onze leden om met hun kwaliteitsvolle product(-en) nieuwe producten samen te stellen of te verrijken.  

Kringlooptuinieren en thuiscomposteren

Vlaco vzw begeleidt gemeentes en intergemeentelijke afvalverenigingen bij de promotie van kringlooptechnieken, oa thuiscomposteren en voedselverlies, bij hun burgers. Tuinresten en gft-afval zijn bouwstenen in de kringlooptuin. We breiden dagelijks het informatienetwerk rond kringlooptuinieren uit. 

We leiden kringloopkrachten die samen met hun kringloopteam elke burger sensibiliseren. 

 

Activiteitenverslag

Onderaan deze pagina kan u de activiteitenverslagen downloaden. Voor informatie tussen 1992 en 2000 neemt u contact op via het contactformulier.