ESNI 2019 NUTRIMAN Workshop | Brussel

Federation of Enterprises Belgium (FEB), Rue Ravenstein 4, 1000 Brussel
tot

Vlaco is aanwezig op de ESNI 2019 NUTRIMAN Workshop in Brussel, kaderend in het Horizon 2020 NUTRIMAN Project. 

Topic van deze workshop:

Het verzamelen van kennis aangaande het teruggewonnen van biogebaseerde meststofproducten, -technologieën, -toepassingen en -praktijken, waarbij de markt concurrerend en commercieel "klaar voor de praktijk" wordt gekoppeld aan innovatieve resultaten van toegepaste wetenschappelijke programma's met een hoge onderzoeksrijpheid en gemeenschappelijke industriële praktijken, in het belang én ten voordele van de landbouwbeoefenaars. 

Meer info: zie link hieronder