Gratis infomoment - Wat hebben digestaat en compost te bieden als meststof en bodemverbeteraar?

Merelbeke en Melle

Gratis infomoment ikv compost en digestaat

ILVO, Vlaco vzw, Provincie Oost-Vlaanderen, UGent en PCG nodigen u van harte uit op dinsdag 10 september voor een (gratis) openlucht infomoment. We tonen u de langetermijneffecten van digestaat en compost op de algemene bodemkwaliteit. 

Voor wie: 
Met dit infomoment mikken we op landbouwers, loonwerkers, producenten van compost en digestaat, overheden en onderzoekers. 

De arena’s: de proefvelden en uitgebreide composteersite van ILVO in Merelbeke én de proefvelden van UGent in Melle. 

Programma:

Bij ILVO in Merelbeke komen volgende zaken aan bod:

 • ILVO heeft 15 jaar ervaring met onderzoek naar het composteringsproces en de kwaliteit van boerderijcompost. Op de eigen compostsite produceren ze oba-compost uit eigen plantaardige reststromen en dierlijke mest. Recent werd de opslag van afvalstromen en compost van een overkapping voorzien. Op dit event wijden ze de overkapping graag in en geven ze uitleg bij het compostonderzoek. 
 • Omdat erosie voorkomen beter is dan het aanpakken van de gevolgen, sensibiliseert de Provincie Oost-Vlaanderen de landbouwers zo veel mogelijk. Via infomomenten creëert de Provincie een groter bewustzijn en maakt het nieuwe technieken toegankelijker voor landbouwers. Oost-Vlaamse gemeenten en landbouwers kunnen hulp krijgen bij erosiebestrijding via de erosiecoördinator. Maak kennis met hun werking tijdens dit infomoment.  
 • ILVO onderzoekt met de BOPACT-veldproef het langere termijn effect van bodemverbeterende maatregelen (compost en niet-kerende bodembewerking) op bodemkwaliteit, gewasopbrengst en ziektedruk voor twee bemestingssystemen in Vlaanderen, met name bemesting gebaseerd op runderdrijfmest of op varkensdrijfmest. Tijdens de rondleiding kan je dit proefveld bekijken en worden de resultaten toegelicht.

  
Op de proefhoeve van Ugent in Melle voorzien we het volgende:

 • Ugent onderzoekt sinds 2010 in opdracht van Vlaco de bemestende waarde van verschillende digestaatproducten in een akkerbouwrotatie. Dit jaar staan er aardappelen op het veld. Je kan de aardappeloogst met eigen ogen komen bekijken. 
 • Sinds 2016 onderzoekt PCG het effect van digestaatproducten op de oogst en bodem in de groenteteelt. Onder andere de combinatie van compost als bodemverbeterend middel en dunne fractie digestaat als meststof wordt uitgetest. Lore Lauwers geeft tekst en uitleg bij deze proef.
 • De vakgroep plantaardige productie van Ugent toont in een eigen proef ook de voordelen van compost voor de bodem. Dit doen ze ieder jaar bij 4 verschillende teelten. Kom het resultaat bekijken!
 • Waar kan je terecht voor compost en digestaat? Hoeveel mag je gebruiken? Kan je compost of digestaat zelf afhalen? Zijn compost en digestaat veilig om te gebruiken? Hoeveel nutriënten aangeven?  Vlaco beantwoordt deze vragen tijdens de rondleiding.

Adres

 • Composteersite van ILVO: Burgemeester van Gansberghelaan 111, Merelbeke. Parkeren: Burgemeester van Gansberghelaan 109, Merelbeke en langs de weg.
 • Proefvelden van UGent: Proefhoevestraat 22, Melle. Parkeren: langs de weg.

Praktisch

U kan langskomen tussen 12:00 en 16:00 en de rondleidingen/infomomenten volgen naar uw keuze.

Er is geen vervoer voorzien tussen de twee demolocaties, maar er is voldoende parking en de rijafstand ertussen bedraagt slechts +/- 5 minuten.  

 • Starten kan met een broodje op de terreinen van ILVO in Merelbeke om 12:00 (let op, voor deze broodjeslunch is inschrijving noodzakelijk), rondleidingen tussen 12:30 en 14:30.
 • In Melle (Proefhoeve van UGent) kan u instromen vanaf 13:30. U kan er afsluiten met een natje en een droogje vanaf 14:30. Laatste rondleiding om 16:00. 
 • Er is geen specifiek vervoer voorzien tussen de twee demolocaties, maar er is voldoende parking op beide sites en de rijafstand ertussen bedraagt +/- 5 minuutjes.  

Inschrijven

Dat kan via deze link.  Het is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie van ons evenement. 

Sponsoring

Dit toonmoment wordt mede mogelijk gemaakt door Project Nutriman, een Horizon2020-project, dat tot doel heeft de kloof te dichten tussen enerzijds wetenschappelijke kennis rond innovatieve, beschikbare nutriëntrecuperatietechnieken en –producten en anderzijds de inzet door de Europese landbouwer EN Soilcom, een Interreg North Sea Region project. Dit project onderzoekt de productie van compost op maat voor de tuinbouw, boomkwekerij en sierteelt, met steun van de Provincie Antwerpen en Provincie Oost-Vlaanderen

Sponsors infomoment compost en digestaat

 

Contactinfo

Info@vlaco.be