Europese middelen voor demonstratieprojecten

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap - Energiesparen (VEKA) kondigde eind september een nieuwe mogelijkheid aan om ondersteuning te krijgen voor grootschalige demonstratieprojecten gericht op hernieuwbare energie en andere technieken om de CO2-voetafdruk van industrie en energieopwekking te verlagen.

Het EU-innovatiefonds is een Europees financieringsprogramma. Het doel van het fonds is industriële oplossingen naar de markt brengen die Europa koolstofneutraal helpen maken. De Europese Commissie geeft via dit fonds subsidies voor demonstratieprojecten gericht op:

  • innovatieve koolstofarme technologieën, processen en producten in industriële sectoren die zijn opgenomen in bijlage I van de EU ETS-richtlijn;
  • milieuveilige afvang en gebruik van CO2 (CCU).
  • milieuveilige afvang en opslag van CO2 (CCS);
  • hernieuwbare energie;
  • Energieopslag.

Er zijn weinig verdere bepalingen over het type projecten dat in aanmerking komt voor steun. Iedereen die een demonstratieproject opzet dat binnen de scope valt, kan een subsidie aanvragen. De subsidie is dus niet beperkt tot bedrijven die onder het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Het totale beschikbare bedrag van het innovatiefonds ligt rond de 20 miljard euro voor de periode 2020-2030.

Voor projecten met kapitaaluitgaven hoger dan 7,5 miljoen euro, opent de oproep op 26 oktober 2021, met een deadline op 1 maart 2022 (resultaten juli 2022). Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt tussen 1,3 en 1,5 miljard euro. Voor projecten met kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro, kan u een aanvraag indienen tussen maart 2022 en augustus 2022. Het totaalbudget hiervoor is 100 miljoen euro.

De Europese Commissie zal subsidies verlenen tot maximaal 60 % van de relevante kosten van een project – namelijk de additionele kosten voor de bouw en exploitatie van de projectinstallatie gedurende tien jaar na aanvang van het project in vergelijking met een referentiescenario.

Meer informatie over de aanvraag- en selectieprocedures vindt u hier. VEKA biedt overigens een overzicht van de diverse mogelijke Europese financieringsmogelijkheden. Als u een project heeft waarvoor u overweegt Europese ondersteuning aan te vragen, kan u contact opnemen met VEKA (veka.eufinanciering@vlaanderen.be) voor begeleiding bij uw aanvraag.

 

Meer info: christophe.boogaerts@vlaco.be