Koolstofsequestratie? Wat is dat eigenlijk?

Het is een synoniem voor ‘koolstofvasthouding’.

De organische resten in de bodem (bijvoorbeeld van rottende bladeren, …) worden geleidelijk aan afgebroken. Dit is een natuurlijk proces, samen met zuurstof worden de koolstof in de organische resten uiteindelijk omgezet tot CO2.

Omdat een gezonde bodem, een bodem is met veel koolstof erin, is het belangrijk voldoende koolstof aan te voeren, bijvoorbeeld in de vorm van compost of mest.

Op korte en lange termijn zal dit zorgen voor een meer vruchtbare bodem, op langere termijn zorgt het consequent aanvoeren van organisch materiaal met koolstof in de bodem tot het vasthouden van of het sekwestreren van koolstof.

Hetgeen er dan weer voor zorgt dat er minder broeikasgas-emmissies zijn. Dus het is beter voor het milieu.