Compost, jouw maat voor het klimaat!

Compost jouw maat voor het klimaat

In zo'n 100 Vlaamse gemeenten maken de kringloopkrachten zich op voor het zevende Kringloopweekend op zaterdag 13 en zondag 14 juni. Samen met de gemeente en/of intercommunale organiseren ze demonstraties, workshops, opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten waarbij dit jaar thema’s als thuiscomposteren, biodiversiteit en klimaat centraal staan. Van eind mei tot begin juli vinden de acties plaats.Thuiskringlopen raakt dankzij de gezamenlijke inspanningen van kringloopkrachten, gemeenten, intercommunales en Vlaco steeds meer ingeburgerd. 

COMPOST, jouw maat voor het klimaat!
Reken er maar op dat compostgebruik zorgt voor een kleinere voetafdruk. 
Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van het klimaat en CO2. Slogans als ‘CO2 weg ermee’ sierden de klimaatmarsen in het voorjaar in verschillende steden in Vlaanderen. Alle ogen zijn gericht op de politici, maar hoe kunnen wij kringloopgewijs die voetafdruk verminderen?
Bomen, struiken, planten … allemaal nemen ze CO2 uit de lucht op en zetten dit om in voedsel en zuurstof. De koolstof (C) uit CO2 is op die manier gebonden in de planten. Afgestorven plantendelen of snoeiresten op een gecontroleerde manier composteren, zorgt ervoor dat koolstof wordt vastgelegd in een stabiel eindproduct ‘compost’. Die compost aan de bodem toedienen, legt koolstof in de bodem vast. Zo zorgen we op termijn voor een behoud van de organische stof (humus) in de bodem.

Vlaco ontwikkelde een tool die berekent hoe jij je CO2-voetafdruk vermindert door compost te gebruiken. Het resultaat wordt uitgedrukt in vermeden CO2-equivalenten.

Als je een 40 l zak Vlaco-compost gebruikt, is je totaal vermeden voetafdruk 23 kg CO2-equivalent. Deze vermeden voetafdruk komt overeen met de uitstoot van een gemiddelde personenwagen die een afstand van 142 km aflegt.

Kringloopkrachten zetten hun tuinen open en houden de kringloop gesloten
De huis-, tuin- en keukentips willen de vrijwillige kringloopkrachten graag met iedereen delen. Samen met de gemeente en/of intercommunale organiseren ze demonstraties, workshops, tentoonstellingen, opentuindagen, fietstochten en andere activiteiten waarbij ze de restjes uit keuken en tuin een nieuw leven geven. 

Kom naar een activiteit tijdens het Kringloopweekend en ontdek meer tips voor je tuinbodem, je gazon, je groenten of je haag.
Wees er vroeg bij, de eerste bezoekers krijgen een zakje rucolazaad! Rucola kan je niet alleen lekker verwerken in een zomerse salade maar zaait ook makkelijk uit zodat je er jaren plezier van hebt. Laat je enkele rucolaplanten in bloei komen, dan doe je ook de bijen een plezier.

Heb je nog andere vragen over thuiscomposteren, kippen, gras of biodiversiteit in je tuin? Daarmee kan je ook terecht bij de kringloopkrachten. Zij helpen je met een kringloop-oplossing.

Het KringloopWeekend is een initiatief van Vlaco vzw in samenwerking met de Vlaamse afvalintercommunales.

----------

Contact
Elfriede Anthonissen, elfriede.anthonissen@vlaco.be, Tel 015 451 372, 
Kristof Van Stichelen, kristof.van.stichelen@vlaco.be, Tel 015 451 376

Info over Vlaco vzw
In het spoor van het Vlaams Materialenprogramma
In het spoor van de OVAM, de trekker van het Vlaams Materialenprogramma, initieert en inspireert Vlaco mee de ontwikkeling van een nieuw, innovatief beleid dat is toegespitst op een duurzaam beheer van organisch-biologische stromen, voedingsstoffen en energie. In nauwe samenwerking met de overheid voert Vlaco dat beleid ook uit. 
Naar een gesloten kringloop
Grondstoffen worden alsmaar schaarser. Om de natuurlijke voorraad aan materialen en energie veilig te stellen voor de generaties die na ons komen, moeten we er vandaag verstandig mee omspringen en zorgen dat er niets verloren gaat. Dat is het sluiten van kringlopen.

Wij kringlopen, jij ook? Vlaco vzw is de sensibiliserende en inspirerende spil van het kringloopdenken en betrekt hier nauw de burgers bij.  Vrijwilligers, compostmeesters en kringloopkrachten, worden opgeleid en begeleid en gaan met elkaar in interactie om op een meer duurzame manier te consumeren en samen actie te ondernemen om de biologische kringloop in hun omgeving (huis, tuin, buurt) te (doen) sluiten. 

Terug naar actiepagina Kringloopweekend 2020