Broodzak in je compostvat?

Veldtest thuiscompostering


Vorig jaar contacteerde OWS (Organic Waste Systems) het Team Thuiskringlopen in het kader van het project Open-BIO. Of we wilden meewerken aan een onderzoek over thuiscompostering van composteerbare kunststoffen? Graag! Waar gaat het over? Denk bv. aan je composteerbare broodzak of de composteerbare wikkel rond je tijdschrift, waarop ‘OK Compost Home’ staat gedrukt. Kan je deze thuis vlot composteren of niet?
Dit onderzoek wil hierover duidelijkheid brengen, en finaal een soort van Europese standaard creëren. Aan de hand van een aantal criteria wil men onderzoeken welke materialen kunnen worden toegevoegd aan een thuiscompostering en welke niet.

Tien Vlaco-lesgevers en –medewerkers namen vrijwillig deel aan het onderzoek. Wat moeten ze doen? In november 2015 kregen alle vrijwilligers thuis drie stalen toegestuurd: een broodzak, een plastic tijdschriftwikkel en een plastic rijstverpakking, telkens met het ‘OK Compost Home’ label. Alle deelnemers voegden deze drie stalen aan hun thuiscomposteersysteem toe. Zowel een compostbak, een compostvat als een wormenbak kwamen in aanmerking voor de test.
Bij het oogsten of bij een tussentijdse controle van de compost houden de deelnemers de toestand van de oorspronkelijke verpakkingen in de gaten. Is het staal nog intact? Ligt het staal mooi tussen het composterend materiaal of eerder in een zone met slecht verteerd materiaal? Zijn er gaten of scheuren in? Is er verkleuring? Of is het bio-based materiaal helemaal verdwenen? Of is er gewoon niets veranderd? In september 2016 loopt het veldonderzoek af. Aan de hand van foto’s en beschrijvingen van de toestand van het staal bij de deelnemers trekt het onderzoeksteam conclusies over de thuiscomposteerbaarheid van de verschillende materialen. De resultaten van dit veldonderzoek lees je in de volgende KringloopZine!