De leden van Vlaco sluiten de biologische kringloop door afvalstoffen om te zetten in nuttige grondstoffen en energie

Meer dan 100 Vlaamse bedrijven engageren zich vandaag op de Vlaamse klimaattop om hun CO2-uitstoot terug te dringen. De leden van Vlaco zorgen jaarlijks voor de besparing van meer dan 1 miljoen ton CO2-equivalenten door de vervanging van kunstmeststoffen, vastlegging van koolstof in de bodem en veenvervanging.

Vlaco behartigt al bijna 25 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Dit doen we zowel op kleine schaal (preventie en lokale werking) als op grote schaal (professionele inzameling en verwerking).

Afvalstoffen worden door compostering en anaerobe vergisting omgezet in nuttige grondstoffen (voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel) en energie. Tijdens de biologische verwerking worden de kwaliteit van het proces en de eindproducten strikt gecontroleerd. Homogeniseren, standaardiseren en hygiëniseren maakt dat de eindproducten in aanmerking komen als nuttige grondstoffen die minerale meststoffen (gemaakt uit fossiele bronnen) en veen (tevens een eindige grondstof) kunnen vervangen. Hierdoor vormen ze een meer duurzaam alternatief en dragen ze bij tot de kringloopeconomie.

De leden van Vlaco hebben in 2015 in totaal meer dan 2.050.000 ton afvalstoffen, 750.000 ton mest en 240.000 ton energiegewassen omgezet in kwaliteitsvolle meststoffen en bodemverbeterende middelen.

Compostering

Door groen- en gft-afval selectief in te zamelen en te verwerken wordt meer dan 450.000 ton CO2-equivalenten bespaard in vergelijking met alternatieven.

Naast verliesfactoren zoals energieconsumptie en emissies tijdens de inzameling en verwerking zijn de positieve factoren die hierbij in rekening worden gebracht o.a.:

  • Vervanging van kunstmeststoffen
  • Vastlegging van koolstof in de bodem (via compost)
  • Substitutie van veen in potgrond

Binnen Vlaco worden 47 Vlaamse composteerbedrijven vertegenwoordigd.

Anaerobe vergisting

Hierbij worden afvalstoffen en mest vergist om biogas te produceren. Biogas wordt in een WKK omgezet in elektriciteit en warmte (in de toekomst zal biogas ook rechtstreeks aardgas vervangen), en wat overblijft na de vergisting (= digestaat) kan als dusdanig worden toegepast of verder verwerkt worden tot meststoffen en bodemverbeterende middelen. Via anaerobe vergisting wordt in Vlaanderen op jaarbasis 635.000 – 715.000 ton CO2-equivalenten bespaard. Hierbij worden naast enkele verliesposten ook de energierecuperatie en de positieve effecten zoals de vervanging van kunstmeststoffen en de vastlegging van koolstof in de bodem meegenomen.

Binnen Vlaco worden 39 Vlaamse vergistingsinstallaties vertegenwoordigd.

 

Indiener vertegenwoordigt Bedrijvsleven
Organisatie indiener Vlaco
Over welke thema's gaat het engagement
  • Landbouw
  • Afval
  • Circulaire economie
  • Energieproductie
Verwacht resultaat
  • Door afvalstoffen te verwerken via compostering en anaerobe vergisting worden nuttige grondstoffen en hernieuwbare energie geproduceerd.
  • Door groen- en gft-afval selectief in te zamelen en te verwerken wordt meer dan 450.000 ton CO2-equivalenten bespaard in vergelijking met alternatieven.
  • Via anaerobe vergisting wordt in Vlaanderen op jaarbasis 635.000 – 715.000 ton CO2-equivalenten bespaard.
Meer informatie www.vlaco.be
Randvoorwaarden en/of knelpunten

Het beleid rond selectieve inzameling en verwerking van organisch-biologische afvalstoffen tot nuttige grondstoffen (meststof of bodemverbeterend middel) moet op Europees niveau gevoerd worden. Een duidelijke afstemming  van de kwaliteitscriteria die in de verschillende lidstaten worden gehanteerd, zal de vrije handel in organische meststoffen en bodemverbeterende middelen gemakkelijker maken. De nutriëntendruk in verschillende regio's of lidstaten in de EU bepalen sterk de vraag naar en de prijs van de organische compost- en digestaatproducten.

Links