De OVAM roept lokale besturen en scholen op om samen actief aan de slag te gaan tegen voedselverspilling

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen. Deze snelle toename zet het voedingssysteem sterk onder druk. In dit kader is het voorkomen van voedselverlies natuurlijk een topprioriteit.

De OVAM en haar partners bepaalden hun doelen en initiatieven in de roadmap voedselverlies en willen tegen 2020 het voedselverlies met 20% terugdringen.

Als school en lokaal bestuur kunt u samen en op lokaal niveau, de burgers van morgen informeren en sensibiliseren over dit thema. Het internationaal project en de uitgewerkte methode van ACR+ en vzw Djapo wordt door de OVAM als goed voorbeeld en model aangemoedigd. Deelnemende jongeren zetten zich vandaag in voor verandering. Verandering op individueel vlak: hoe kies ik voor verantwoorde ontwikkelingsmodellen en een duurzame levensstijl? Maar ook op sociaal vlak: Hoe kan een gemeenschap, samen met de lokale besturen inzetten op een duurzaam consumptiemodel?

Vanaf nu tot december 2016 willen Djapo en ACR+ zo veel mogelijk scholen en lokale besturen er van overtuigen om het charter te ondertekenen en om zo de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. En daar voor hebben we uw hulp nodig.

Op de "Belgian Campaign happening" op 25 november in Brussel, van het Belgisch project tijdens de week van de Afvalvermindering kunt u kennismaken met de partners en deelnemende scholen en inspiratie opdoen om ermee aan de slag te gaan.

Vlaco verzorgt dan een Red de restjes workshop.

Meer info op http://www.dontwaste.eu en www.voedselverlies.be

Meer informatie: Elfriede Anthonissen