Enorm potentieel voor biowaste in Europa

Vandaag organiseerde ECN (European Compost Network) in Brussel de workshop “Biowaste in the Circular Economy”. Perfecte timing want deze week staat biowaste in de kaderrichtlijn afval op het programma in de gesprekken tussen het Europees Parlement, De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie.

Van de 96 miljoen ton die Europa jaarlijks produceert, wordt er slechts 17% gerecycleerd door middel van compostering of vergisting. Met andere woorden, het potentieel voor biowaste in Europa is enorm.

De sector heeft trouwens ook heel wat economische troeven uit te spelen, bijvoorbeeld wat betreft werkgelegenheid. Selectieve inzameling en verwerking van biowaste zou meer dan 70.000 directe jobs in landelijke regio’s en 21.000 jobs in stedelijke centra opleveren.  Als indirecte werkgelegenheid wordt meegeteld, zou de sector zelfs 230.000 jobs kunnen vertegenwoordigen!

Toch blijven er in het politieke en technische debat discussiepunten omtrent het al dan niet verplichten van de selectieve inzameling van biowaste en het toelaten van uitzonderingen ingeval selectieve inzameling niet technisch, economisch, ecologisch en praktisch haalbaar is. De standpunten staan lijnrecht tegenover elkaar. Moet er vanuit Europa een verplichting tot selectieve inzameling aan de bron worden opgelegd? Succesvoorbeelden uit de praktijk tonen immers steeds opnieuw aan dat enkel een mix van instrumenten tot goede resultaten leidt. Maar een sterk wetgevend signaal ligt altijd aan de basis.

Het blijft de bedoeling om tegen eind dit jaar een consensus te vinden op Europees niveau.