Evaluatie: Kringloopweekend 10 & 11 juni 2017

Ook dit jaar zette Vlaco samen met OVAM en de Vlaamse intercommunales de kringloop extra in de kijker op het tweede weekend van juni (zie ook de voorgaande KringloopZINe, n°18). Wie het focusweekend van 10 en 11 juni in zijn agenda noteerde kon terecht op een hele reeks boeiende activiteiten rond de biologische kringloop! Maar ook in de weken voor en na het kringloopweekend schoten er heel wat kringloopkrachten in actie. Onder de slogan “Compost, jouw smaakmaker” stonden de kringloopkrachten je op alle Kringloopweekend-acti viteiten graag te woord over hoe je compost kan gebruiken als smaakmaker in je tuin.

Ze lieten je proeven van de verse oogst en toonden je hoe je restjes verwerkt tot heerlijke hapjes. Want samen kringlopen is ook samen gaan voor minder voedselverlies.Landelijke Gilden – Open Tuinen bestonden dit jaar 25 jaar, net zoals Vlaco. Om deze editie van Open Tuinen extra feestelijk te maken, hebben we dit jaar een nog meer intensieve samenwerking met Landelijke Gilden uitgewerkt. ‘Hun’ thema “Feest in de tuin” werd gekoppeld aan ‘ons’ thema “Compost, jouw smaakmaker”. Feest voor iedereen, kortom.De eerste 30 bezoekers aan een activiteit (demopark, infostand, open tuin …) met een kringloopkracht kregen bovendien een gratis zak Vlaco-compost. Een gulle gift voor ieders bodem!

In 2017 stelden we de kringloop van compost tot voeding en omgekeerd centraal. En óf deze editie een succes was! Bijna 200 activiteiten werden er geregistreerd.De aftrap van het kringloopweekend “Compost, jouw smaakmaker”, vond dit jaar plaats op 4 juni in de befaamde Dodoenstuin in Schilde. Vlaco vervolledigde de aanwezige biomarkt met een heerlijke red-derestjes- foodtruck en een bodemprofessor-stand. Deze laatste stond paraat om alle bezoekers-vragen over compost te beantwoorden en reikte een heel reeks ti ps aan om thuis mee aan de slag te gaan in de (moes)tuin. Na de theorie van de bodemprofessor volgde de praktijk van onze hippe foodtruck. Enthousiaste lesgevers toonden de bezoekers op welke manieren restjes verwerkt kunnen worden tot heerlijke hapjes. Na de eerste hap was iedereen dan ook overtuigd: compost, mijn smaakmaker!

tief-creatief

KringloopZINe nr 19 • juli - augustus - september 2017 7

Heb jij de activiteiten bezocht? Of stampte je zelf een activiteit uit de grond? Dat is top! Was je er niet bij? Dan kan je hierna een foto- en cijfertjesverslag vinden van activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Enkele reacties

Hieronder alvast een greep uit de reacties die we kregen van bezoekers en standbemanners:

• “Ik heb veel inspiratie opgedaan voor onze heemtuin, waar wij ook met inheemse bloemen willen beginnen. “

• “Leuke gesprekken, veel folders uitgedeeld, én compostzakken. Ik kijk terug op een nuttige en aangename dag.”

• “Als het thema ‘Voedselverlies’ ter sprake kwam, heb ik kunnen vaststellen dat het overgrote deel van de bezoekers heel zorgvuldig omspringt met voedsel en restjes. Hoe dikwijls hebben we de reactie niet gehoord: Bij ons gaat er niets verloren, wij zijn zo niet opgekweekt.”

• “Er was heel wat interesse in de brochure en uiteraard ook in de receptjes.“

• “Alles is heel goed verlopen: goeie ontvangst, veel volk. Een heel fijne dag!”

• “Met Vlaco mochten we gratis compost verdelen en kleedde een feestelijke inspiratiebox onze ministand aan. Heel veel tuinvragen over thuiscomposteren en kringlooptuinieren. Met de receptje 'Red de restjes’ legden we ook het accent op voedselverspilling. Het thema 2017 is ‘Compost, jouw smaakmaker’, maar het waren toch vooral de tuinen die de groene vingers prikkelden.”

• “Een lieve familie waar we te gast waren; enorm bezorgd om ieders lot: hapjes, taart, koeken... ;-)”

• “Voor wat betreft het composteren en het gebruik van compost kunnen we, onder de bezoekers, een drietal categorieën onderscheiden: 1/mensen die goed composteerden en vertrouwd waren met kwaliteiten en de voordelen van compostgebruik; mensen die zo een beetje hun eigen compostverhaal hadden,maar zich terdege bewust waren van het belang van het gebruik van compost in de moestuin\siertuin en bijgevolg ook compost gebruikten; 3/ mensen die niet – om diverse redenen – zelf composteerden maar wel degelijk compost gebruikten. Voor slechts enkelen was het compostverhaal totaal onbekend en bijgevolg nieuw.”

• “Ik mag stellen dat ik zeker 90 % van de tuinbezoekers heb kunnen aanspreken.”

• “Het overhandigen van compost ging vrij vlot. Vermits de zakken compost 40 liter waren had ik een wagentje bij om deze te vervoeren tot aan de wagen. Ik verwees telkens naar de gebruiksaanwijzing op de compostzak. Dat was allemaal een hele boterham maar het ging nogal vlot. De bezoekers zullen dat allemaal zeker niet gauw vergeten.”

• “In de namiddag was het een overrompeling. We hadden de handen vol met onze (uitleg over) restjes. Het bleef druk tot het einde. Het aantal bezoekers was niet te tellen, en we hadden te weinig hapjes.”

• “Ik heb genoten van de biologische kringloop!”

Enkele cijfers

We hebben niet van alle acti viteiten cijfers binnen gekregen, maar we doen een poging om KringloopWeekend 2017 toch even in cijfers

om te zetten:

• In totaal registreerden we exact 180 acti viteiten. Van een aantal gemeenten vernamen we dat ze acti viteiten deden zonder dat ze deze aan ons meldden. Sommige activiteiten werden één maal geregistreerd, maar werden doorheen de maand (een paar keer) herhaald. Op die manier komen we uit bij een 200-tal

KringloopWeekend-activiteiten.

• Bij 54 van deze activiteiten ging het om een opentuinensamenwerkingsverband tussen Vlaco vzw en Landelijke Gilden.

• Er werden 180 pallet en met compost verdeeld. Op de meeste van deze pallet en lagen 36 zakken compost. Dit betekent dat er 6.480 zakken compost op de activiteiten werden geleverd én werden verdeeld aan de tuinbezoekers. Dit komt neer op meer dan 250m3 compost die via de activiteiten bij de particulier zijn terecht gekomen.

• Op ongeveer de helft van de activiteiten werden proevertjes aangeboden die maakten dat het feestelijke aspect en het thema ‘Compost, jouw smaakmaker’ nog beter uit kwam.

 

Mooie resultaten, allemaal dankzij jou, beste vrijwilliger, kringloopkracht,compostmeester, lesgever !