Extra oproep tot deelname bevraging technologieën en eindproducten inzake recuperatie N&P

Nutriman

 

Vlaco is één van de partners (naast Terra, UGent, PCS, ZLTO, EFFoST, UNITO en APCA) in het NUTRIMAN-project.

Het Horizon 2020-project NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network) loopt sinds eind 2018 en heeft tot doel om de kloof te dichten tussen enerzijds wetenschappelijke kennis rond innovatieve, beschikbare nutriëntrecuperatie-technieken en –producten en anderzijds de inzet door de Europese landbouwer.

Om de inventarisatie te vergroten van beloftevolle, innovatieve, onvoldoende gekende én toch marktrijpe N&P-recuperatietechnologieën en gerecupereerde N&P-houdende organische meststoffen, doet het consortium nog een oproep aan alle technologieleveranciers of gebruikers: 

Past jouw project/activiteit binnen dit thema, neem dan ook deel aan de bevraging innovatieve technologieën en eindproducten inzake recyperatie N&P. Meer info

Dit project ontving financiële ondersteuning van het Europese Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder de Toelage Overeenkomst nr 818470

Vlag Europa