Netwerk lokale besturen tegen voedselverlies

Voedselverlies is wereldwijd een probleem. Per inwoner komt er in Vlaanderen jaarlijks zo’n 17 kg voedsel in de vuilnisbak terecht. Een deel daarvan is nog perfect eetbaar. Dat er zelfs ongeopende verpakkingen in de vuilbak belanden, maakt duidelijk dat er veel voedsel verloren gaat. De Vlaamse overheid en de ‘betrokkenen’ bij de voedingsketen hebben zich met de “Roadmap voedselverlies” geëngageerd om dit voedselverlies tegen 2020 met 15% te doen dalen. Daarom wil de Vlaamse overheid
er samen met de lokale besturen op inzetten. In heel wat gemeenten zijn organisaties actief rond de verschillende aspecten van voedsel. Ze combineren aandacht voor
duurzaamheid en afvalpreventie met het herverdelen van voedsel en de lokale productie ervan. Het nieuwe ‘Netwerk Lokale Besturen tegen Voedselverlies’ wil lokale besturen
hierbij ondersteunen. Dit netwerk wordt getrokken door de OVAM en het departement LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie). Partners van het netwerk zijn de VVSG, Vlaco en
KOMOSIE. Een eerste concrete actie is het opstellen van een dossier omtrent de opstart van een distributieplatform voor voedseloverschotten. Het Netwerk heeft samen met de betrokken organisaties en besturen de logistieke problemen bekeken, knelpunten bepaald en naar oplossingen gezocht. Het dossier dat hierover werd opgesteld is verkrijgbaar op aanvraag.
Meer info hierover?
Dat kan via www.voedselverlies.be, of door te mailen naar voedselverlies@vlaanderen.be