Nieuwe Vlaco-lesgevers

Vlaco werkte samen met Kwadraet (Stichting Lodewijk de Raet) een ‘train-the-trainer’-programma uit, om kringloop-geïnteresseerden, compostmeesters en kringloopkrachten op te leiden, zodat zij aan de slag kunnen als Vlaco-lesgever. Nieuwe lesgevers zijn immers erg belangrijk en nodig om het bestaande enthousiaste Vlaco-lesgeverskorps te versterken zodat we het aantal aanvragen voor infosessies en workshops over thuiskringlopen kunnen blijven invullen.

We organiseerden 2 opleidingsreeksen van telkens 5 dagen. Eén van de reeksen vond plaats in Aalter, de andere in Leuven. In Leuven namen zeven kandidaten deel en in Aalter tien.

Van deze reeks van 17 aspiranten slaagden er uiteindelijk 12. Drie van de niet geslaagden kunnen herkansen in november. De geslaagde lesgevers koppelden we aan onze lesaanvraagtool op de website, dus het zou best  kunnen dat ze weldra bij u aan de slag gaan. 

Meer informatie: Kristof Van Stichelen