Opleiding Monstername

klk 

De stalen van digestaatproducten, waarvoor het resultaat van de analyse voor wettelijke doeleinden dient, moeten genomen worden door een erkend staalnemer. Die zijn verbonden aan een erkend labo, maar dit kunnen ook organisaties zijn die zelf geen analyses uitvoeren, zoals Vlaco. Maar naast deze stalen met wettelijke status, is het ook toegestaan dat de bedrijven zelf staalname uitvoeren, welbepaald in volgende gevallen:

  • Inkomende stromen, om de Vlarema-conformiteit aan te tonen
  • Eindproducten, in het kader van procesopvolging
  • Eindproducten, in het kader van de autocontrole

De voorwaarde om deze stalen als bedrijf zelf te kunnen nemen, is dat er een verwijzing in het Kwaliteitshandboek wordt gemaakt naar de wettelijke methodes, en dat het bedrijf een opleiding monstername heeft gevolgd.

Daarom werd op 16 mei, in navolging van eerdere opleidingen in het verleden, nogmaals een opleiding monstername georganiseerd.

De opleiding ging door op het bedrijf Guilliams Green Power in Boutersem. Na een theoretisch gedeelte werd ook de staalname van verschillende praktijksituaties op het terrein gedemonstreerd.

8 van onze leden hebben deze opleiding met succes afgerond.