Samen vieren we 25 jaar biologische kringloop

Dit jaar is het feest! De biologische kringloop viert in 2017 haar 25ste verjaardag in Vlaanderen. In deze kwarteeuw, hebben we samen heel wat mijlpalen bereikt. Vandaag doet immers 52 % van de Vlamingen aan thuiscomposteren onder de vorm van restjes redden, composteren, mulchmaaien of andere kringlooptechnieken.  

 

Vlaanderen hoort in Europa bij de beste leerlingen van de klas op vlak van recyclage en afvalverwerking. Wij recycleren 70 % van ons huishoudelijk afval. In de rest van Europa is dat de doelstelling richting 2030. We kunnen prachtige resultaten voorleggen, de cijfers spreken voor zich.

 

Cijfers

In 25 jaar is de compostafzet toegenomen tot meer dan 420.000 ton. Ook op de Vlaamse digestaatmarkt kunnen we mooie cijfers optekenen. Zo werd er in 2017 ministens 1.342.000 ton digestaat afgezet. Deze cijfers betekenen goed nieuws voor ons klimaatDe compostering en vergisting in Vlaanderen hebben immers een potentieel om 1 miljoen ton aan CO2-equivalenten te besparen. Dat komt overeen met de uitstoot van 660.000 auto’s per jaar! Bovendien zet een Vlaamse biogasinstallatie jaarlijks gemiddeld 45.000 organisch-biologische afvalstromen om tot diverse kwaliteitsvolle meststoffen en bodemverbeteraars, maar ook tot 40 GWh groene energie. Dat is het equivalent van de energieconsumptie van meer dan 1.600 gezinnen.

 

Compost in tuin en openbaar groen

Jaarlijks wordt bijna 200.000 ton compost gebruikt in openbaar groen en particuliere tuinen. Compost kan worden gebruikt bij de aanleg en onderhoud van grasvelden en gazon, in bloembakken en potten, in borders, voor bomen en struiken, … De compost zorgt voor bodemverbetering, basisbemesting op lange termijn en verhoogt de waterreserve voor de plant.

 

Thuiskringlopen

Ook thuiskringlopen heeft zeer mooie resultaten geboekt. Vandaag doet 52 % van de Vlamingen aan thuiscomposteren. Vlaco blijft hierop inzetten door lesgevers, kringloopkrachten en vrijwilligers op te leiden in de kunst van het composteren of in bijvoorbeeld het redden van restjes. De afgelopen 25 jaar werden er door Vlaco 4.963 compostmeesters of kringloopkrachten opgeleid en werden er 650 cursussen over thuiscomposteren gegeven. Anno 2017 kan Vlaco beroep doen op 48 enthousiaste lesgevers die ware kringloopexperts zijn. Bij je gemeentelijke milieudienst of intercommunale kan je terecht voor info over lessen omtrent thuiscomposteren, compost gebruiken, kippen houden, voedselverlies beperken, enz. 

 

Kwaliteit

De kwaliteit van die biologische kringloop wordt al 25 jaar lang gewaarborgd door Vlaco. Op 25 jaar tijd zijn er door Vlaco 5.490 stalen van compost en digestaat genomen en sinds 2007 heeft Vlaco 806 audits uitgevoerd en 1.654 keuringsattesten afgeleverd. Kwaliteit is dé sleutel tot een succesvolle afzet en daardoor het sluitstuk van een gesloten biologische kringkoop.

 

Samen voor een groenere toekomst

De uitdagingen zijn groot, maar onze ambitie is nog groter. We blijven niet stilzitten en investeren voortdurend in manieren om de biologische kringloop in de kijker te werken. Actuele problematieken zoals het terugdringen van voedselverlies of het belang van organische stof in de bodem, zijn thema’s waaraan Vlaco een belangrijke bijdrage kan leveren. Op die manier dragen we samen bij een groenere toekomst voor heel Vlaanderen.

 

Samen zetten we onze tanden in nog eens 25 jaar biologische kringloop!