Tijdelijke opslagplaatsen voor hout besmet met roetschorsschimmel

Roetschors

Roetschors is een ziekte veroorzaakt door de schimmel (Cryptostroma corticale), die vooral voorkomt op esdoorns (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer saccharinum). De schimmel is een zakjeszwam en lijkt zich vooral bij extreem warm en droog weer snel uit te breiden. De sporen van de schimmel verspreiden zich met de wind. Deze sporen kunnen bij langdurige blootstelling, problemen met de luchtwegen veroorzaken. Bij korte contacten met de sporen zijn de symptomen eerder beperkt tot het moment van de blootstelling. 

Beheersmaatregelen uitgewerkt

In overleg met ILVO, Agentschap Natuur en Bos, INBO en Sciensano werden een aantal beheersmaatregelen uitgewerkt. Concreet werd er het volgende afgesproken:

  • Wanneer er geen gevaar is voor de omgeving blijven de besmette bomen ter plaatse. 
  • Wanneer afvoeren noodzakelijk is, dient het besmette houtafval verwerkt te worden in de biomassacentrales van 2 Valorise (Ham) of A&S (Oostrozebeke).
  • Tijdens het hanteren op de plaats waar de bomen staan (het vellen, in kleine stukken zagen en eventueel shredderen) dienen de nodige voorzorgen genomen te worden.

Centrale opslagplaatsen

Beide biomassacentrales zijn niet centraal gelegen en het verzamelen van het besmette hout op enkele centrale opslagplaatsen dringt zich op om op die manier kosten bij verwerking en transport te besparen. De OVAM ondersteunt de lokale besturen en boomverzorgers in hun zoektocht naar centrale locaties waar het besmette houtafval tijdelijk kan opgeslagen worden in afwachting van gezamenlijke afvoer naar de biomassacentrales. Het is de bedoeling op deze opslagplaatsen de hanteringen te beperken. De opslag zal gebeuren in afgedekte containers (max. 2) en er dient geen bewerking op het besmette hout te gebeuren. Op die manier worden de risico’s voor de werknemers tot een minimum beperkt.

Indien u een mogelijkheid ziet om voor opslagplaats te kunnen zorgen, vragen we u contact op te nemen met de OVAM. Ook voor meer info kan u terecht bij Katleen Van den Eynden, 015 284 276, katleen.van.den.eynden@ovam.be