Toekomst van Europees kringlopen ligt in Vlaams kringloopmodel

jk 

Het Vlaams kringloopmodel werkt inspirerend voor Europa.  Om dit kracht bij te zetten nodigde Europees parlementslid Mark Demesmaeker (ECR) zijn Europese collega’s uit om een kijkje te nemen op de Vlaams-Brabantse composteringssite van EcoWerf. In het kader van het circular economy package werkten Vlaco, OVAM en EcoWerf, dit bezoek verder uit tot en geslaagde rondleiding.

 

Het Europees parlement heeft stevige ambities op het vlak van recyclage maar zit nog met een heel aantal praktische problemen. Zo is er discussie over al dan niet gescheiden inzameling van bioafval, over een aparte recyclage doelstelling voor bioafval, over de manier waarop bioafval gedefinieerd wordt, hoe recyclagecijfers voor bioafval berekend mogen worden, de introductie van kwaliteitsopvolging om kwaliteit van eindproducten te garanderen, ... noem maar op. Hoe is er meer te halen uit de biologische kringloop dus, en laat dat net zijn waar we in Vlaanderen erg goed in zijn.

Net zoals Vlaanderen bezit ook de rest van Europa een schat aan grondstoffen. Correcte inzameling en verwerking zijn van essentieel belang om het volledige potentieel van deze grondstoffen te valoriseren. In Vlaanderen kiezen we daarom voor een duurzaam kringloopmodel waarbij gescheiden inzameling, compostering, vergisting en gebruik van compost en digestaat centraal staan.

Theorie en praktijk werden tijdens dit bedrijfsbezoek samengebracht wat voor de parlementsleden veel verduidelijking bracht. Dit onder meer dankzij de schitterende rondleiding van Ecowerf onder leiding van een enthousiasmerende Martina Kinders.

Samen zetten we meer in op de toekomst van de biologische kringloop in Vlaanderen én Europa!

Hieronder kan je de presentatie vinden en een aantal sfeerfoto’s van het bedrijfsbezoek bekijken. 

Bijlagen