Vlaco op de Floraliën

 

Vlaco was aanwezig op het grootste bloemen- en plantenevent van 2016, namelijk de Floraliën in Gent.

De duurzame kringlooptuinen van Vlaco kon je bezichtigen op het binnenplein van het Kina-huis aan het Sint-Pietersplein. Elke dag gaven de Vlaco-lesgevers daar gratis workshops en demonstraties aan de bezoekers. Thuiscomposteren, kippen houden en bodemverbetering gaven al hun geheimen prijs en de bezoekers deden inspiratie op om van keukenrestjes iets lekkers te maken. Je maakte er ook kennis met Vlaco-compost, die lag als beschermende mulchlaag tussen de planten op alle vier de Floraliën-locaties. Vroeger werd hiervoor turf gebruikt, maar sinds de editie van 2010 kiezen de Floraliën voor duurzame Vlaco-compost. Floraliën besparen hierdoor 81 ton CO2. Dat is evenveel als 35 gezinnen die hun auto een jaar laten staan.

Vlaco op Floraliën

Vlaco organiseerde tijdens de Floraliën vier Kringloopdagen voor haar vrijwilligers. Zo’n 500 Vlaamse compostmeesters en kringloopkrachten die zich het ganse jaar door de mensen uit hun omgeving aansporen om de kringlopen thuis te sluiten, mochten zich onderdompelen onderdompelen in verschillende infosessies. Met deze kennis kunnen ze tijdens hun eigen activiteiten in hun gemeente aan de slag.

Vlaco droeg ook bij aan de professionele dagen, georganiseerd door Floraliën. Zowel voor de sectordag als het seminarie voor groendiensten zorgde Vlaco voor duurzame informatie en tips om de biologische kringloop toe te passen in een professionele omgeving. De eindproducten, compost en gedroogd digestaat, werden speciaal in de kijker gezet.Het weer was een bepalende factor voor de mindere opkomst van aantal bezoekers. Maar toch hebben 125.000 bezoekers het Floraliën-parcours bezocht.

Links