Vlaco-digestaat

Folder

Digestaat is het eindproduct dat overblijft na de anaerobe vergisting van organisch-biologisch reststromen, eventueel samen met mest en/of energiegewassen.

Leverwijze
€ 0,00
Download de PDF-versie van de publicatie.