Groene Stroom Lievens bvba

Covergisting van mest, energiegewassen en OBA met geïntegreerde nutriëntenverwijdering (nabehandeling digestaat). Vermogen 1,1 MW.
02 380 05 30

Vestigingen

GSL bvba - Halle

Scheyssingen 17
1500 Halle
België

Producten
  • ruw digestaat met mest
  • dikke fractie digstaat met mest
  • effluent met mest
Processen
  • co-vergisting