NPG BIO I

NPG BIO I is een biogasinstallatie te Peer, in Noord-Limburg. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met Spinnerij “Spindor”.
De centrale heeft een productiecapaciteit van 2,4 MW wat op jaarbasis een productie van 17.000 MWh inhoudt. Omgerekend komt dit overeen met het verbruik van 4.800 Vlaamse gezinnen.
NPG BIO I zet via vergisting energiegewassen en afvalstromen om in elektriciteit en warmte. De energiegewassen worden lokaal geteeld en aangeleverd. Ook de oogstresten worden mee verwerkt. De afvalstromen worden uit verschillende industrieën aangetrokken.
De opgewekte elektriciteit wordt grotendeels verbruikt op de industriële site van Spindor. Het resterende gedeelte wordt geïnjecteerd op het elektriciteitsnet. De gewonnen warmte wordt aangewend om het proces op temperatuur te houden en het restproduct op te waarderen.
De installatie is opgestart in het derde kwartaal van 2014.
011 96 01 80

Vestigingen

NPG BIO I - Peer - Spindor

Spindor

Kaulillerweg 119
3990 Peer
België

Producten
  • ruw digestaat zonder mest
  • dikke fractie digstaat zonder mest
  • gedroogd digestaat zonder mest
Processen
  • co-vergisting