Renovius

De energiebehoefte en energieopwekking op elkaar afstemmen zonder het ecologisch evenwicht te verstoren is de uitdaging waar wij voor staan.
Renovius wil hier toe bijdragen door een rationeel energiegebruik enerzijds en hernieuwbare grondstoffen anderzijds.
011 807 350

Vestigingen

Renovius - Overpelt

Emiel Vlieberghlaan 4
3900 Overpelt
België

Openingsuren
alle weekdagen van 08.00u tot 16.30u
Producten
  • groen-compost (geschikt voor bio)
Processen
  • groen-compostering
Meer info
  • verkrijgbaar in zakken
  • afhalen in bulk mogelijk
  • levering in bulk mogelijk