banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Hoe maakt u een insectenhotel?

IMG_0103 (2160 x 1620).jpg

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Verdorde plantenstengels en dood hout zijn ideaal uitgangsmateriaal om een nestgelegenheid te creëren voor de solitaire bijen en wespen die in uw tuin leven

 

Het nut van solitaire bijen en wespen

Als u over bijen en wespen hoort spreken, denkt  u in de eerste plaats aan dieren die in kolonie bij elkaar leven.  Het meest bekend is de honingbij en de lastige, geelzwart gestreepte wesp die van uw limonade komt snoepen.

Naast deze ‘sociale’ dieren zijn er bij ons meer dan 300 soorten ‘solitaire’ bijen en wespen.

Ze doen alles alleen: ze zorgen in hun eentje voor het nest en voor het nageslacht.  Daarom zullen deze solitaire bijen en wespen  u ook nooit steken.  Zij hoeven geen kolonie te verdedigen.

 

De bijen voeden zich met nectar en stuifmeel en de wespen met dierlijk voedsel. 

Enerzijds zorgen zij dus voor de bestuiving en anderzijds voor de bestrijding van schadelijke insecten.

 

Solitaire bijen zijn zelfs betere bestuivers dan de honingbij, omdat ze vooral stuifmeel verzamelen en nectar bijna alleen gebruiken voor de eigen energievoorziening.

Solitaire bijen zorgen voor  97% bestuiving. Uit studies blijkt dat één solitaire bij evenveel bloemen bestuift als 120 werksters van de honingbij samen.

Als de bloemen van groot en klein fruit, groenten en andere belangrijke landbouwgewassen niet zouden bestoven worden, zouden zich geen vruchten noch zaden kunnen ontwikkelen en zouden twee derde van de planten op aarde zelfs uitsterven.

 

Waarom nestgelegenheid maken?

De laatste dertig jaar slonk het aantal soorten wilde bijen en wespen fel. 

De verschraling van de natuur en het herbicidengebruik leidden tot een verarming van het voedselaanbod. 

Onze moderne gebouwen zijn ‘spletenvrij’ en ook onze drang om alles op te ruimen in de tuin beperkt de nestgelegenheid voor deze wespen en bijen.

Daarom is het nuttig om, net zoals u nestkastjes maakt voor vogels, een nestplaats voor solitaire bijen en wespen in de tuin  te maken.

 

Wat gebruikt u uit de tuin?

Dood hout:

Bijen houden van rottende delen van eik, den, populier en wilg, vooral als ze makkelijk met de kaken te verpulveren zijn.  Afgestorven bomen zoals eiken en gerooide knotwilgen zijn zeer geschikt als nestplaats.

Vaak gebruiken de bijen houtstapels als nestplaats.  Maar de kans is groot dat net op het moment dat de houtstapel een nestplaats wordt voor de bij, het als brandhout dient en haar nageslacht in rook opgaat.

Holle stengels:

Veel bijen en wespen maken hun nestgangen in verdorde stengels van braam, vlier, distel, forsythia … jammer genoeg blijven in onze aangelegde tuintjes de dorre stengels nooit langer dan één seizoen staan.

Grond:

Zandbijen maken hun nesten op een zonnige plaats in de grond.  Kale plekjes tussen planten of in spleten tussen stoeptegels kunnen tientallen nesten herbergen.  Door bodembedekkers te gebruiken, zijn deze plekjes in onze tuinen zeldzaam geworden.  Ook kalme, onverharde wegen die veranderen in drukke asfaltwegen doen het aantal nestmogelijkheden sterk dalen.

 

Hoe gaat u te werk?

-          zonnige, windluwe plaats

-          zonnige helling of wand waar de insecten zich kunnen opwarmen

-          groot aanbod bestaande gangen of mogelijkheden om zelf gangen te knagen

-           leem of klei in de buurt om gangen af te dichten

-          zandige kale bodem en steile wanden met leemhoudend zand voor de gravende soorten

-          geschikte planten voor de solitaire bijen

-          voldoende ruigte en struikgewas voor insecten en spinnen die dienen als voedsel voor wespen

-          water in de buurt

-          plaats een aantal houtblokken met voorgeboorde gangen.  De gangen mogen niet door en door geboord zijn. Ideaal hebben ze een diameter van 3 tot 8 mm en een diepte van 3 tot 20 cm.  Hang of stapel de houtblokken op een hoogte van 1 tot 5 m.

-          maak een bundel van holle stengels met verschillende diameters en hang ze op een zonnige beschutte plaats.  Vlier, riet, bamboe, framboos, braam, vlinderstruik, roos en jasmijn, zijn zeer geschikt.  Zorg er wel voor dat ze langs de achterzijde dicht zijn.   

-          als u het hele seizoen wilt opvolgen, plaatst u de nesthulp vanaf half februari

 

Voorbeelden