banner-kringlooptuinieren-1 banner-kringlooptuinieren-2 banner-kringlooptuinieren-5
Meer halen uit de biologische kringloop

Systemen

Een gesubsidieerd composteersysteem?

Om uw keuken- en tuinresten thuis te composteren zijn er verschillende systemen op de markt: compostvat, -bak, wormenbak, compostsilo ... Om het thuiscomposteren te stimuleren,;subsidieert de OVAM verschillende kwaliteitsvolle systemen.Deze gesubsidieerde systemen kunt u via de meeste gemeentelijke milieudiensten aan voordelig tarief verkrijgen.Vermits de keuze voor een welbepaald type in handen ligt van de intergemeentelijke vereniging, zijn niet alle systemen overal verkrijgbaar. Vraag er hoe dan ook naar bij uw gemeente. Niet gesubsidieerde systemen zijn steeds verkrijgbaar bij het tuincentrum.

Compostvatcompostvat

Het compostvat laat bezitters van een kleine tuin (tot 2 à 400 m²) toe om keukenafval en eerder beperkte hoeveelheden tuinafval te verwerken tot compost. De geperforeerde bodemplaat, de donkere kleur van het vat, de bijgeleverde beluchtingstok … het hele concept is erop gericht om met een minimum aan inspanning compost van goede kwaliteit te bekomen. Lees meer

Compostbakcompostbak

Beschikt u over een grotere tuin, dan kiest u voor een compostbak of beter voor een systeem van twee of drie compostbakken naast elkaar. U moet immers kunnen omzetten. Met twee of drie compostbakken werkt u veel efficiënter dan met een composthoop. U gebruikt de ruimte die u in uw tuin reserveert als composteerruimte optimaler, en u kunt de inhoud van de compostbakken geregeld omzetten, wat de kwaliteit van de compost ten goede komt. Lees meer

Composthoopcomposthoop

 

Vooral voor wie een grote groentetuin bewerkt is een composthoop interessant. De behoefte aan een grote hoeveelheid compost kan u ertoe aanzetten om van buiten de eigen tuin organisch materiaal (bladeren, houtsnippers, stalmest..) in te voeren en het in één keer op een hoop te zetten. Door meteen met een goede menging van bruin en groen materiaal te werken, start het verteringsproces en de ermee gepaard gaande temperatuurstijging al enkele uren na het opzetten. Afhankelijk van de aard van het materiaal, de vochtigheid van het basismateriaal, het seizoen … is het raadzaam om de hoop toch minstens éénmaal om te zetten. Vooral in boeken over biologisch tuinieren vindt u heel wat informatie over composteren op een hoop.

 

Wormenbakwormenbak

Wie geen tuin heeft, kan groente- en fruitafval composteren in een wormenbak.
Een wormenbak is een gesloten systeem, bestaande uit één of meerdere (plastic) bakken waarin boven een startlaag van luchtig materiaal voornamelijk keukenafval wordt gecomposteerd door wormen die samen met halfverteerde compost van buitenaf worden aangevoerd. Aangezien het hier gaat over een vrij klein systeem, is het belangrijk dat u het van nabij opvolgt en dat u extra aandacht besteedt aan de leefomstandigheden van de wormen.

Temperatuurstijgingen buiten de wormenbak zijn snel voelbaar binnenin en de wormen kunnen vanuit de gesloten bak niet migreren naar een meer geschikte omgeving. Het risico op sterfte bij de wormen is dus niet denkbeeldig.

Niettemin kan een goed beheerde wormenbak - zelfs binnenskamers - zonder hinder te veroorzaken het keukenafval van een klein gezin verwerken.
Behalve compost oogst u uit een wormenbak ook percolaat: een voedselrijke vloeistof die u, verdund met minstens 9 delen water, aan de kamerplanten kunt geven. Lees meer