CO2-app

De applicatie veronderstelt voor digestaat steeds dat dit afkomstig is van een vergisting met biogas-wkk.
Soortelijk gewicht compost = 0,65 kg per liter