Vragen over Vlaco-compost

Waar kan ik Vlaco-compost kopen?

zakken potgrond en compost

Vlaco vzw is een sectororganisatie en verkoopt zelf geen compost.

Je kan compost bestellen bij één van de 40 compostproducenten in Vlaanderen. Contactgegevens van de compostproducenten zijn terug te vinden op de kaart met verkooppunten. Hier kan gefilterd worden op type compost. Door het aanklikken van de groene blaadjes op de kaart krijg je te zien welke producten hier verkocht worden en hoe je deze kan afhalen of laten leveren. Sommige producenten bieden zakken Vlaco-compost aan in zakken van 40l.

 

Wat is het verschil tussen groen- en gft-compost?

Groencompost is het eindproduct van de compostering van uitsluitend groenafval uit tuinen, parken, plantsoenen, bermen en natuurgebieden. Deze bodemverbeteraar is universeel toepasbaar (ook in biologische landbouw).

Gft-compost is het eindproduct van de compostering van groente-, fruit- en tuinafval dat bij burgers aan huis wordt opgehaald. Deze bodemverbeteraar is universeel toepasbaar. Gft-compost is meestal iets droger dan groencompost en de voedingswaarden liggen iets hoger, waardoor er minder compost toegediend moet worden voor hetzelfde bodemverbeterend effect.

Op onze kaart met verkooppunten kan je filteren op groencompost icoon groencompost , gft-compost icoon gft-compost, vlaco-potgrond icoon potgrond en gedroogd digestaat icoon gedroogd digestaat.

Hoeveel compost heb ik nodig?

Om te berekenen hoeveel compost er nodig is voor de aanleg en het onderhoud in jou tuin, hebben wij een handige compostcalculator gemaakt.

In de vakjes vul je zelf in hoeveel vierkante meter moestuin je wil aanleggen, gazon wil mulchen, ... Onze calculator rekent vervolgens uit hoeveel liter of kuub groen- of gft-compost je nodig hebt voor dat klusje in de tuin.

Ga naar de compostcalculator.

Hoeveel kost compost?

Vlaco verkoopt zelf geen compost. Dat is een vraag die je best aan de compostproducent in je buurt stelt. Voor contactgegevens verwijzen we je graag door naar de kaart met verkooppunten

De prijs van compost is afhankelijk van seizoen, afgenomen hoeveelheid en fijnheid.

Is Vlaco-compost milieuvriendelijk?

geschikt voor bio

Ja, Vlaco-compost is milieuvriendelijk als recyclageproduct van gft- en groenafval dat uit de omliggende regio wordt aangevoerd. Ook de compostverkoop gebeurt in dezelfde regio waardoor er weinig uitstoot door transport is. Compost ontstaat uit een natuurlijk biologisch proces. Vlaco vzw streeft naar een compostering met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.

Groencompost voldoet ook aan de strenge normen voor gebruik in de biologische landbouw. Ook gft-compost kan hieraan voldoen.

Als je geïnteresseerd bent over de ecologische voordelen van compost kan je terecht op deze pagina.

Zitten er zware metalen in de compost?

Overal in ons dagelijkse leven komen we zware metalen tegen, ze zijn zelfs essentieel voor het leven, en niet alleen schadelijk voor ons milieu. Zware metalen komen voor in de bodem, in het water en in de lucht, én dus ook in compost.

Planten kunnen wel hinder ondervinden van verhoogde concentraties aan zware metalen in hun bodem. Daarom controleert Vlaco tijdens de regelmatige staalnames bij de composteringen het gehalte aan zware metalen in de compost, om zeker te zijn dat de compost voldoet aan de strenge normen.

Zitten er onkruidzaden of ziektes in Vlaco-compost?

Nee, het composteringsproces is er op gericht om kiemkrachtige zaden en ziektekiemen af te doden. Door de hoge temperaturen en de vochtige omgeving heeft de compostering een hygiëniserend effect. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de kiemen en zaden gedood worden. In de professionele compostering kan er zodanig gestuurd worden dat deze micro-organismen sowieso afsterven.

Tijdens de regelmatige staalnames bij de composteringen controleert Vlaco de aanwezigheid van onkruidzaden in de compost, om zeker te zijn dat de compost voldoet aan de strenge normen.

Zitten er pesticideresidu's in compost?

Vlaco pleit ervoor om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en de biologische kringloop van bij de bron zo zuiver mogelijk te houden. Recent stelden we vast dat er bij de kieming van sommige planten een (tijdelijke) vergroeiing, namelijk een krullen van de bladeren optrad. Verder onderzoek heeft aangetoond dat clopyralid, zelfs in zeer lage concentraties, verantwoordelijk kan zijn voor deze symptomen, dit slechts bij enkele plantensoorten. Clopyralid is een herbicide dat gebruikt wordt voor o.a. onkruidbestrijding op particuliere gazons, grasvelden, (paarden)weides en graanvelden.

De meeste bestrijdingsmiddelen worden snel afgebroken tijdens het composteringsproces. Clopyralid blijkt een meer persistent herbicide. De concentraties in compost, aangetoond in biotoetsen, zijn gemiddeld 50 maal lager dan de MRL voor voeding. Voor de volksgezondheid is er geen probleem. Onze kwaliteitsopvolging is uitgebreid met biotoetsen. Op deze manier kunnen we garanties blijven bieden voor de kwaliteit van Vlaco-compost.

Vragen over Vlaco-potgrond

Waar kan ik Vlaco-potgrond kopen?

Vlaco potgrond te koop op recyclagepark

Vlaco ontwikkelde een universele potgrond waarin 50% turf vervangen wordt door Vlaco-compost met label en gecomposteerde houtschors. Dit maakt de potgrond milieuvriendelijker dan de traditionele potgronden die uit 100% turf bestaan. Deze potgrond is te verkrijgen bij enkele composteringen.

Contactgegevens van een compostproducent zijn terug te vinden u op de kaart met verkooppunten. Hier kan je filteren op Vlaco-potgrond icoon potgrond. Door het aanklikken van de groene blaadjes op de kaart krijg je te zien welke producten hier verkocht worden en hoe je ze kan afhalen of laten leveren.

Vlaco-potgrond is verkrijgbaar bij IOK afvalbeheer (in zakken van 50l), bij IMOG (in bulk) en bij Renewi (in zakken van 50l).

Vragen over thuiscomposteren

Compostversneller of compoststarter toevoegen, is dat nodig?

Composteren is een natuurlijk proces dat vanzelf start. Je hoeft dus geen versneller of starter toe te voegen. Ben je ongeduldig, dan neem je beter een emmertje halfverteerde compost uit een ander compostvat. Daarin zit alles wat je nodig hebt: bacteriën, wormen, pissebedden en andere compostmakende diertjes. Heb je hulp nodig? Vraag dan raad aan een kringloopkracht uit de buurt.

Mogen eierschalen in mijn compostvat/-bak?

Door de overdraagbare ziekten die in de jaren negentig leidden tot de voedselcrisissen ontstond de Europese verordening 1069/2009, gekend als de gezondheidsvoorschriften ivoor dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie.

Deze verordening legt voor keukenafval en etensresten met vlees- en visresten, eieren, zuivelproducten, schaaldieren … strenge gezondheidsvoorschriften op en verbiedt gebruik en recyclage binnen dezelfde diersoort (kannibalisme).

Deze producten mag je dus niet thuiscomposteren en niet voederen.

Waar haal ik een compostvat of -bak?

Compostvat

Om thuis te composteren zijn er verschillende systemen op de markt: compostvat, compostbak, wormenbak ...

De OVAM subsidieert de kwaliteitsvolle systemen om thuiscomposteren te stimuleren. Deze systemen kan je via de meeste gemeentelijke milieudiensten aan voordelig tarief verkrijgen. Vermits de keuze voor een welbepaald type in handen ligt van de intergemeentelijke afvalvereniging (intercommunale), zijn niet alle systemen overal verkrijgbaar. Vraag er hoe dan ook naar bij uw gemeente.

Niet gesubsidieerde systemen zijn steeds verkrijgbaar bij het tuincentrum.

Vragen over vrijwilligerswerk

Hoe word ik kringloopkracht?

enthousiaste kringloopkrachten

Ben je begaan met het leefmilieu en geloof je in de kringloopgedachte? Kom je graag in contact met andere tuinliefhebbers? Wil je weten hoe je de kringloop in keuken en tuin kan sluiten en je kennis kan delen met anderen? Dan is vrijwilligerswerk als kringloopkracht iets voor jou!

Samen met de milieudienst en andere kringloopkrachten hou je de kringloop van keuken- en tuinresten in je gemeente levend. Een lesje in de lagere school, tips geven in jouw of andermans tuin, je verhaal vertellen op een infostand, demonstraties geven …; als vrijwillige kringloopkracht heb je tal van mogelijkheden om anderen te informeren over de verschillende kringlooptechnieken. Kies wat je graag doet want jouw enthousiasme werkt aanstekelijk!

Hoe word je kringloopkracht? Vraag aan je afvalintercommunale naar de vorming 'Uitdiepsessie voor kringloopkrachten'. Tijdens zeven sessies dompelt een Vlaco-lesgever je onder in de wereld van de kringlooptechnieken zodat je als kringloopkracht de mensen uit je omgeving kan helpen om keuken- en tuinresten opnieuw creatief te gebruiken. 

De vorming bestaat uit zes interactieve avondsessies en een praktijkdag in Comité Jean Pain te Londerzeel:

1. Verwelkoming, kennismaking met Thuiskringlopen, kennismaking met de communicatiemogelijkheden
2. De kringloop vaste planten, grasbeheer, snoeihoutbeheer.
3. De kringloop van dieren in de tuin, voedselverlies beperken
4. De kringloop van thuiscomposteren en compostgebruik
5. De kringloop van professionele composteerinstallaties, testjes …
6. Praktijkdag Comité Jean Pain (apart te boeken)
7. Zelfoefen-moment: informatie overbrengen