Onafhankelijke certificering

Verwerkingsinstallaties van organisch-biologische afvalstoffen die hun eindproducten verhandelen als meststof of bodemverbeterend middel (zoals compost- en digestaatproducten), worden door de Vlaamse wetgeving verplicht om te beschikken over een keuringsattest. Dit certificaat garandeert dat de afvalstoffen op een kwaliteitsvolle wijze werden verwerkt, en volgens deze wetgeving ook niet meer als afval maar als een grondstof kunnen worden beschouwd.

Om deze keuringsattesten af te leveren is Vlaco erkend als certificeringsinstelling volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in het Algemeen Reglement van de Certificering. Vlaco is reeds sinds 1992 actief als kwaliteitscontrole-organisatie. Sinds 2014 beschikken we over de erkenning als certificeringsinstelling.

audit

In het certificeringsproces worden onder andere door staalname en intensieve bedrijfsauditing de bedrijfsvoering, de inputstromen, het verwerkingsproces en het eindproduct gecontroleerd.

Hiernaast is Vlaco in bezit van het een ECN-QAS-label, waarmee Vlaco op Europees niveau erkend wordt als certificeringsinstelling. Door te voldoen aan het ECN-QAS voor compost én digestaat, is de Vlaamse sector klaar om in Europese normering te stappen zonder al te veel aanpassingen. Compostproducenten kunnen zich bovendien vrijwillig engageren voor het Vlaco-label, een extra keurlabel voor compost.

Jaarlijks levert Vlaco onder de gecertificeerde bedrijven een kleine 200 keuringsattesten af.
 

Links